ağ2

agresyon

Fransızca agression "saldırı, saldırganlık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen agressio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aggredi "üstüne yürümek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince gradi, gress- "yürümek, adım atmak" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir.

agu

çocuk dilinden türetilmiştir.

aguş

Farsça āġuş آغش z "sarmalama, kucaklama, kucak, belek" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça āġaştan آغشتن z "sarmalamak, bulamak, bulaştırmak, belemek" fiilinden türetilmiştir.

ağ|mak

Eski Türkçe aġ- "yukarı kalkmak, çıkmak, yükselmek" fiilinden evrilmiştir.

1

Eski Türkçe "tuzak" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe av "balık ve başka hayvan yakalamak" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yüz at meni aġdın keçti [yüz at bacaklarımın arasından geçti Parmaklar arasındaki boşluk [da buna] benzer.]] Kıpçakça: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
[[ayıraç ve çit [al-hāciz] demektir (...) bundan dolayı anlaşılan şeye [aş-şayˀu'l- mafḥūm] aŋlu denir, çünkü gayrısından ayırt edilmiştir [tamayyaza]]]

Köken

Eski Türkçe veya "ayrım, ayrık, iki bacağın veya iki parmağın arası" sözcüğünden evrilmiştir.

Ek açıklama

Don ağı deyimi günümüzde "pantolonun içine dikilen kumaş parçası" şeklinde anlaşılsa da, esasen "iki bacağın ayrım hattı" demektir.

Benzer sözcükler

pantolon ağı

Bu maddeye gönderenler

anla- (an-, anlak, anlam, anlat-), ansızın


05.05.2015
ağa

Moğolca aḳa "ağabey, saygı unvanı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Moğolca sözcük Arapça aχ, aχī أخ z "erkek kardeş, saygı hitabı" sözcüğünden alıntıdır.

ağabey
ağaç

Eski Türkçe yıġaç "ağaç" sözcüğünden evrilmiştir.

ağar|mak

Orta Türkçe ağar- "beyazlaşmak, (mec.) ihtiyarlamak" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe ak "beyaz" sözcüğünden Eski Türkçe +Ar- ekiyle türetilmiştir.

ağda

Türkiye Türkçesi ˁaḳīde (şekeri) عقيدة z "koyulaştırılmış pekmez" sözcüğünden evrilmiştir.