ağaç

ağ|mak

<< ETü aġ- yukarı kalkmak, çıkmak, yükselmek

1

<< ETü tuzak ≈? ETü av balık ve başka hayvan yakalamak

2

<< ETü aġ/aŋ ayrım, ayrık, iki bacağın veya iki parmağın arası

ağa

≈ Moğ aḳa ağabey, saygı unvanı Ar aχ, aχī أخ zerkek kardeş, saygı hitabı

ağabey
ağaç

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
çıntan ıġaç kelürüp tike birti [sandal ağacı getirip dikiverdi] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yıġaç, yıġāç [ağaç] (...) yıġaçlandı (...) yıġaçlık Çağ: [ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
yığaç ... ağaç

<< ETü yıġaç ağaç

Benzer sözcükler: ağaç kavunu, ağaçkakan, ağaçlandırmak, ağaçlaşmak, ağaçlık, karaağaç, soyağacı


09.10.2017
ağar|mak

<< OTü ağar- beyazlaşmak, (mec.) ihtiyarlamak ETü ak beyaz +Ar-

ağda

<< TTü ˁaḳīde (şekeri) عقيدة zkoyulaştırılmış pekmez

ağı

<< ETü aġu zehir

ağıl

<< ETü aġıl hayvan barınağı, çitle çevrili alan

ağır

<< ETü aġır 1. hafif zıddı, 2. pahalı, değerli