ağla|mak

ağırla|mak

<< ETü aġırla- onurlandırmak, izzet ve ikram etmek ETü aġır +lA-

ağırşak

<< ETü aġırşuk yün eğirmede kullanılan sarkaç << ETü *aġırsuk ETü aġır +sUk

ağıt

~? Erm ağéd աղէտ zbüyük acı, keder, yas (5. yy) (Kaynak: Acar sf. I.127)

ağız1

<< ETü aġız beslenme ve seslenme organı <? onom ā/ağ ağız sesi

ağız2

Fa āġāz آغاز zbaşlangıç

ağla|mak

ETü: [ Uygurca Maniheist metinler, <900]
ot sub kutı ıġlayur tiyür [ateş su ruhu ağlıyor derler] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
oġlan yıġlādı [[bebek ağladı]]

<< ETü ıġla-/yıġla- ağlamak ETü *ıġ/*yıġ acı ve üzüntü ünlemi +lA-

Benzer sözcükler: ağlak, ağlamaklı, ağlanmak, ağlaşmak, ağlatmak, ağlatı

Bu maddeye gönderenler: ağıt


08.04.2015
ağnam

Ar aġnām أغنام z [#ġnm afˁāl çoğ.] koyunlar, küçükbaş davar Ar ġanam غنم z [t.] koyun, mal, davar Sumer ganam koyun

ağrı

<< ETü aġrıġ acı, ağrı ETü aġrı- +I(g)

ağrı|mak

<< ETü aġrı- acı çekmek, hastalanmak <? ETü aġız ağız

ağustos

Yun ávgustos αύγουστος zRumi takvimin altıncı ayı öz Augustus 1. Roma imparatoru Octavianus'un (MÖ 30-MS 18) lakabı, 2. Roma takviminin altıncı ayı Lat augere artmak, büyümek, yücelmek

ağyar

Ar aġyār أغيار z [#ġyr afˁāl çoğ.] başkaları, yabancılar Ar ġayr غير z [t.] başka, başkası