ağrı|mak

ağız1

<< ETü aġız beslenme ve seslenme organı <? onom ā/ağ ağız sesi

ağız2

Fa āġāz آغاز zbaşlangıç

ağla|mak

<< ETü ıġla-/yıġla- ağlamak ETü *ıġ/*yıġ acı ve üzüntü ünlemi +lA-

ağnam

Ar aġnām أغنام z [#ġnm afˁāl çoğ.] koyunlar, küçükbaş davar Ar ġanam غنم z [t.] koyun, mal, davar Sumer ganam koyun

ağrı

<< ETü aġrıġ acı, ağrı ETü aġrı- +I(g)

ağrı|mak

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
uluġ oġlım aġrıp yok bolça [büyük oglum hastalanıp yok olunca] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
anıŋ başı aġrıdı. İnsan bedenindeki herhangi bir ağrı için de bu sözcük kullanılır. KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
doleo [acı çekmek] - Tr: agrurmen, agremak

<< ETü aġrı- acı çekmek, hastalanmak <? ETü aġız ağız

 ağız1

Not: Yapıca ağız sözcüğünün türevi görünümündedir. Ozgün anlamının "haykırmak, avaz etmek" olduğu düşünülebilir.

Benzer sözcükler: ağrıtmak

Bu maddeye gönderenler: ağrı


15.11.2019
ağustos

Yun ávgustos αύγουστος zRumi takvimin altıncı ayı öz Augustus 1. Roma imparatoru Octavianus'un (MÖ 30-MS 18) lakabı, 2. Roma takviminin altıncı ayı Lat augere artmak, büyümek, yücelmek

ağyar

Ar aġyār أغيار z [#ġyr afˁāl çoğ.] başkaları, yabancılar Ar ġayr غير z [t.] başka, başkası

ah1

ünl acı, üzüntü, özlem, hayret, sevinç ünlemi

ah2

Fa āh آه zferyat, lanet

ahali

Ar ahāli أهالٍ z [#Ahl faˁāli çoğ.] yerliler, yerli halk Ar ahl أهل z [t.] bir yerin yerlisi