aşı2

aş|mak

<< ETü aş- geçmek (geçişli fiil)

aşağı

<< TTü aşağa iniş yönüne doğru ETü-O aşak dağ eteği +kA ETü aş- dağ aşmak, geçmek +(g)Ak

aşama

TTü aş-

aşar

Ar aˁşār أعشار z [#ˁşr afˁāl çoğ.] ondalıklar, ondalık vergisi Ar ˁuşr عشر z [t.] onda bir ≈ Ar ˁaşara عشر zon

aşı1

<< ETü āş yama, eklenti, onarım ≈? ETü aş- geçmek

aşı2

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
aşu [[aşı boyası yapmak için kullanılan kızıl toprak]] [ Meninski, Thesaurus, 1680]
aşu آشو taşı: Rubrica. aşu boyası. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
aşı آشى taşı, boyası.

<< ETü aşu kızıl toprak boya, rubrica

Benzer sözcükler: aşı boyası

Bu maddeye gönderenler: alçı


30.01.2015
aşık1

Ar ˁāşiḳ عاشق z [#ˁşḳ fāˁil fa.] aşka kapılmış olan Ar ˁaşiḳa عَشِقَ zaşık oldu

aşık2

<< ETü aşuk topuğun iki yanındaki çıkıntılı kemik ETü aş- geçmek, çıkmak +Uk

aşın|mak

<< ETü aşġın- aşınmak, sürtünerek eskimek ETü aşuk topuk (ayak izi?) +In- ETü aş- geçmek (yürümek?) +Uk

aşır|mak

<< ETü aşur- öte yana geçirmek ETü aş- öte yana geçmek +(g)Ur-

aşırı

<< ETü aşru çok, çok iyi, son derece ETü aş- öte yana geçmek +(g)ArU