aban|mak

ab

Farsça āb veya āv آب z "su" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen āp- sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₂ep- (*ap-) biçiminden evrilmiştir.

aba

Arapça abāˀ veya ḳabāˀ أباء/قباء z "keçe cübbe" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ḳəbāyā קביא z sözcüğü ile eş kökenlidir.

abajur

Fransızca abat-jour "«gün-kısan», lamba siperi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca abat "kısar" (NOT: Bu sözcük Fransızca abattre "kısmak, düşürmek" fiilinden türetilmiştir. ) ve Fransızca jour "gün, ışık" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Fransızca sözcük Latince diurnus "gün" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince dies "gün, gündüz" sözcüğünden türetilmiştir. )

abaküs

Latince abacus "1. her türlü masa, pano, tabla, 2. hesap tahtası" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca ábaks, abak- άβαξ z "tabla, masa, oyun veya hesap tablası" sözcüğünden alıntıdır.

aban|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
abanmak: Eğilip bir şeyin üzerine gelip adımını açmak.

Köken

Arapça abāˀ "keçe üstlük" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

Daha fazla bilgi için aba maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

abandırmak


19.07.2013
abandone

Fransızca s'abandonner "(yargıya) boyun eğmek, vazgeçmek, pes etmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca abandonner "yargılamak, yasaklamak" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca ban veya bandon "yargı, yasak" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

abanoz

Arapça ve Farsça ābnūs آبنوس z "tropik iklimlere özgü kara gövdeli ağaç, diospyros melanoxylus" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ʰébenos ἔβενος z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Mısır dilinde aynı anlama gelen hbny sözcüğünden alıntıdır.

abart|mak

abarı veya abaru "hayret ünlemi" ünleminden +It- ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

abat

Farsça ābād veya ābādān آباد/آبادان z "bayındır, mamur" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen ābād veya āpātān sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Proto-İranca (Ana-İranca) yazılı örneği bulunmayan *ā-pāta- "korunmuş" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Proto-İranca (Ana-İranca) yazılı örneği bulunmayan *pāta- "bakmak, korumak" fiilinden türetilmiştir.

abaza

Türkiye Türkçesi Abazaya varmak "1. Abhaz ülkesine gitmek, 2. mastürbasyon yapmak" deyiminden türetilmiştir. Türkçe deyim Abaza "bir ülke ve kavim adı" sözcüğünden türetilmiştir.