abd

abandone

Fransızca s'abandonner "(yargıya) boyun eğmek, vazgeçmek, pes etmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca abandonner "yargılamak, yasaklamak" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca ban veya bandon "yargı, yasak" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

abanoz

Arapça ve Farsça ābnūs آبنوس z "tropik iklimlere özgü kara gövdeli ağaç, diospyros melanoxylus" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ʰébenos ἔβενος z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Mısır dilinde aynı anlama gelen hbny sözcüğünden alıntıdır.

abart|mak

abarı veya abaru "hayret ünlemi" ünleminden +It- ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

abat

Farsça ābād veya ābādān آباد/آبادان z "bayındır, mamur" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen ābād veya āpātān sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Proto-İranca (Ana-İranca) yazılı örneği bulunmayan *ā-pāta- "korunmuş" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Proto-İranca (Ana-İranca) yazılı örneği bulunmayan *pāta- "bakmak, korumak" fiilinden türetilmiştir.

abaza

Türkiye Türkçesi Abazaya varmak "1. Abhaz ülkesine gitmek, 2. mastürbasyon yapmak" deyiminden türetilmiştir. Türkçe deyim Abaza "bir ülke ve kavim adı" sözcüğünden türetilmiştir.

abd
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[, 1400 yılından önce]

Köken

Arapça ˁbd kökünden gelen ˁabd عبد z "kul, köle, hizmetkâr" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ˁbd kökünden gelen aynı anlama gelen ˁabed עֲבֵד z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen abdu sözcüğü ile eş kökenlidir.

Benzer sözcükler

abdiâciz, Abdullah

Bu maddeye gönderenler

abit (ibadullah), ibadet, mabet, mabut, ubudiyet


05.09.2017
abdal

Arapça bdl kökünden gelen abdāl أبدال z "1. bedeller, 2. dilenci derviş, kalender" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça badal بدل z "eşdeğer, bedel" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

abdest

Farsça ābdast veya āb-i dast آب دست z "«el suyu», ibrik ve leğenden oluşan el yıkama takımı" deyiminden alıntıdır.

abdomen

Latince abdomen, abdomin- "karın boşluğu" sözcüğünden alıntıdır.

aberasyon

Fransızca aberration "sapma, yanlış yola girme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen aberratio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aberrare "yoldan sapmak, hata etmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince errare "dolaşmak, düz değil dolambaçlı gitmek, yoldan sapmak" fiilinden ab+ önekiyle türetilmiştir.

abes

Arapça ˁbs̠ kökünden gelen ˁabaṯ عَبَث z "oyalanma, boşa geçirilen zaman" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁabiṯa عَبِثَ z "oyalandı" fiilinin faˁal vezninde masdarıdır.