abdest

abart|mak

<? ünl abarı/abaru hayret ünlemi +It-

abat

Fa ābād/ābādān آباد/آبادان zbayındır, mamur << OFa ābād/āpātān a.a. << İr *ā-pāta- korunmuş İr *pāta- bakmak, korumak

abaza

TTü Abazaya varmak 1. Abhaz ülkesine gitmek, 2. mastürbasyon yapmak öz Abaza bir ülke ve kavim adı

abd

Ar ˁabd عبد z [#ˁbd faˁl ] kul, köle, hizmetkâr ≈ Aram ˁabed עֲבֵד z [#ˁbd] a.a. ≈ Akad abdu a.a.

abdal

Ar abdāl أبدال z [#bdl afˁāl çoğ.] 1. bedeller, 2. dilenci derviş, kalender Ar badal بدل z [t.] eşdeğer, bedel

abdest

abdest almak "namaz öncesi törensel yıkanma, vuzu" [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
şol su gibidür ḥikmeti (...) kim yunur kim ābdest alur kim içer abdest bozmak [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
ābdest bozmak: Defi hacet etmek.

Fa ābdast/āb-i dast آب دست z«el suyu», ibrik ve leğenden oluşan el yıkama takımı

 ab, dest

Not: Farsça deyim "törensel yıkanma, vuzu" anlamında kullanılmaz. Ancak Öztekten'in sözcüğü Yun váptisi ("vaftiz") biçiminden türetme önerisi yetersizdir.

Benzer sözcükler: abdesthane, aptes, boy abdesti


29.10.2020
abdomen

Lat abdomen, abdomin- karın boşluğu

aberasyon

Fr aberration sapma, yanlış yola girme Lat aberratio a.a. Lat aberrare yoldan sapmak, hata etmek +(t)ion Lat ab+ errare dolaşmak, düz değil dolambaçlı gitmek, yoldan sapmak

abes

Ar ˁabaṯ عَبَث z [#ˁbs̠ faˁal msd.] oyalanma, boşa geçirilen zaman Ar ˁabiṯa عَبِثَ zoyalandı

abide

Ar ābida(t) آبِدة z [#Abd fāˁila(t) fa. fem.] akılda kalan şey, tekerleme, büyük olay, facia Ar abada أَبَدَ zkaldı

abidik gubidik

?