ada

açıkla|mak

TTü açık +lA-

açkı

TTü aç- +gU

açma

TTü aç- +mA

açmaz

TTü aç- +mAz

ad

<< ETü āt isim, unvan

ada

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
otruġ: al-cazīra [ada] OTü: [ İbni Mühenna, Lugat, <1310]
adaġ: al-cazīra KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
ottac - Alm: eyn werdir [ein Werder, ada] TTü: ada çayı [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
ada çayı: Salvia.

<< OTü atağ ada ≈ ETü otruġ ayrılmış veya kesilmiş yer, ada ETü otrul- kesilmek

Not: ETü otruğ biçimi, aḏrığ "ayrı, ayrık" sözcüğünün özel anlam kazanmış varyantı olarak düşünülebilir. 13. yy'dan itibaren beliren adağ biçiminin bunlarla yapısal ilişkisi açık değildir. Anlam evrimi için karş. Lat insula "ayrılmış yer" > "ada".

Benzer sözcükler: ada çayı, ada soğanı, ada tavşanı, adalı

Bu maddeye gönderenler: yarımada


20.05.2015
ada|mak

<< ETü atā- ad vermek, söz vermek, söz kesmek, çağırmak ETü āt isim +(g)A-

adak

TTü ada- söz vermek, söz kesmek +Uk

adale

Ar ˁaḍala(t) عضلة z [#ˁḍl faˁala(t) ] kas ≈ Ar ˁaḍal عضل ztarla faresi

adalet

Ar ˁadāla(t) عدالة z [#ˁdl faˁāla(t) msd.] adillik, hak gözetme Ar ˁadala عَدَلَ zdenk idi, oran ve ölçülü idi, adil idi

adam

Ar ādam آدم z [#Adm] 1. insanların atası, Adem, 2. insanoğlu İbr ˀādām אָדָם za.a. ≈ İbr ˀadāmā אֲדָמָה ztoprak, yer