adapte

adalet

Ar ˁadāla(t) عدالة z [#ˁdl faˁāla(t) msd.] adillik, hak gözetme Ar ˁadala عَدَلَ zdenk idi, oran ve ölçülü idi, adil idi

adam

Ar ādam آدم z [#Adm] 1. insanların atası, Adem, 2. insanoğlu İbr ˀādām אָדָם za.a. ≈ İbr ˀadāmā אֲדָמָה ztoprak, yer

adamcıl

TTü ādam insan +çIl

adana

öz Adana kent adı

adap

Ar ādāb آداب z [#Adb afˁāl çoğ.] görgü kuralları Ar adab أَدَب z [t.] görgü, terbiye

adapte

adaptasyon [ Hüseyin Rahmi Gürpınar, Kokotlar Mektebi, 1927]
Hele son zamanlarınızın mahsulleri muvaffak olunamamış taklitler, ‘adaptasyon’lardan ibaret. adaptör [ Hüseyin Rahmi Gürpınar, Kokotlar Mektebi, 1927]
Müelliflere dedim. Yalanımı yüzüme vurunuz, kızarmam. Adaptörlere [uyarlayıcılara] diyecektim. [ Ziya Gökalp, <1920]
Molyer'in mudhikelerini Türk adetlerine adapte etmesi

Fr adapter uyarlamak << OLat adaptare bir şeye uydurmak, tatbik etmek Lat ad+ aptare [den.] a.a. Lat apiō/apiscor, apt- bağlamak, iliştirmek, uydurmak

 kuple

Not: Karş. İng apt "uygun", inept "beceriksiz", aptitude "beceri".

Benzer sözcükler: adaptasyon, adaptör


29.09.2017
adaş

TTü ad +dAş

adavet

Ar ˁadāwa(t) عداوة z [#ˁdw faˁāla(t) msd.] düşmanlık Ar ˁaduww عَدُوّ zdüşman Ar ˁadā عدا z1. öte geçti, 2. öç besledi, düşman idi

aday

TTü ad +(g)Ay

add

Ar ˁadd عدّ z [#ˁdd faˁl msd.] sayma, sanma; sayı, sanı Ar ˁadda عدّ zsaydı, sandı

adem

Ar ˁadam عدم z [#ˁdm faˁal ] yokluk Ar ˁadima عدم zyok idi, eksik idi