adem

adam

Arapça Adm kökünden gelen ādam آدم z "1. insanların atası, Adem, 2. insanoğlu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice aynı anlama gelen ˀādām אָדָם z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice ˀadāmā אֲדָמָה z "toprak, yer" sözcüğü ile eş kökenlidir.

adem
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
Her dü ˁālem ol ˁademde ġarḳ ıdı

Köken

Arapça ˁdm kökünden gelen ˁadam عدم z "yokluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁadima عدم z "yok idi, eksik idi" fiilinin faˁal vezninde türevidir.

Bu maddeye gönderenler

ademimerkeziyet, idam


16.04.2015