aerobik

admin

İngilizce admin sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce system administrator "sistem yöneticisi" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Latince administrare "birine hizmet etmek, birinin işlerini vekâleten yürütmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince ministrare "hizmet etmek" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince minister "hizmetçi, yardımcı, vekil" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Latince minus "küçük" sözcüğünden türetilmiştir.

adolesans

Fransızca adolescence "ergenlik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince adolescentia "yetişme hali, ergenlik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince adolescere, adult- "büyümek, yetişmek" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince alere "beslemek, büyütmek" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir.

adrenalin

Fransızca adrenaline veya İngilizce adrenalin "böbreküstü bezlerinin salgıladığı hormon" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1901 Yokichi Takamine, Jap. kimyacı.) Bu sözcük Latince renalis "böbreğe ait" sözcüğünden ad+ önekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince renes "böbrek" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir.

adres

Fransızca adresse "1. hitap, bir mektubun hitap cümlesi, 2. postada mektubun iletileceği sokak ve numarası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca adresser "birine veya bir şeye yönelmek, yöneltmek, hitap etmek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen addirectare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince directus "yönelen, doğru, düz" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

aer(o)+

Fransızca aéro+ veya İngilizce aero+ "[bileşik adlarda] hava" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aer "hava" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen aḗr αήρ z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *eh₂wéh₁r (*āwḗr) biçiminden evrilmiştir.

aerobik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"biyolojide oksijene dayalı solunum türü" [ Milliyet - gazete, 1965]
Aerobik usulle muameleye tabi tutulacak çöpler koku, duman ve is çıkarmayacak "sporda bir egzersiz yöntemi" [ Milliyet - gazete, 1971]
aerobik metod uygulamalariyle üstün kondisyona erişme ve korekt solunum

Köken

İngilizce aerobic "oksijen alma tekniğine dayalı bir egzersiz türü" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1968 Kenneth Cooper, ABD.) İngilizce sözcük İngilizce aerobe "biyolojide oksijenle yaşayan hücre türü" sözcüğünden +ic° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Yeni Latince aerobius sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için aer(o)+, bi(o)+ maddelerine bakınız.

Ek açıklama

Türkiyede popüler bir idman türü olarak ortaya çıkması 1980 yılındadır.


06.12.2015
aerodinamik

Fransızca aérodynamique veya İngilizce aerodynamic "1. havada hareket eden cisimlerin mekaniğine ilişkin, 2. hava direncini azaltan" sözcüğünden alıntıdır.

aerodrom

İngilizce aerodrome "havaalanı" sözcüğünden alıntıdır.

aerosol

İngilizce aynı anlama gelen aerosol sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1926 Erik Rotheim, Norv. mühendis.) İngilizce sözcük Latince aer "hava" ve Latince solutio "eriyik" sözcüklerinin bileşiğidir.

af

Arapça ˁfw kökünden gelen ˁafw عفو z "(günah veya kusuru) silme, affetme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁafā عفا z "sildi, affetti" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

afacan

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.