afacan

aerobik

İng aerobic oksijen alma tekniğine dayalı bir egzersiz türü (İlk kullanım: 1968 Kenneth Cooper, ABD.) İng aerobe biyolojide oksijenle yaşayan hücre türü +ic° YLat aerobius

aerodinamik

Fr aérodynamique İng aerodynamic 1. havada hareket eden cisimlerin mekaniğine ilişkin, 2. hava direncini azaltan

aerodrom

İng aerodrome havaalanı

aerosol

İng aerosol a.a. (İlk kullanım: 1926 Erik Rotheim, Norv. mühendis.) § Lat aer hava Lat solutio eriyik

af

Ar ˁafw عفو z [#ˁfw faˁl msd.] (günah veya kusuru) silme, affetme Ar ˁafā عفا zsildi, affetti

afacan

TTü: "belalı" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
ipden ve kazıkdan kurtulmuş merg-i afâcân kara ağu ve kara yılan gibi düşmanı sokar TTü: "haşarı (çocuk)" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
afacan: Haşarı, yaramaz.

?

Not: 1930'larda önerilen ve Nişanyan'ın [2002, 2019] katıldığı ivecen yorumunu Prof. Hatice Şirin etkili bir şekilde çürütür (Türkbilig 2020/38). Şirin Evliya Çelebi'de sıkça tekrarlanan afacan mefacan ikilemesine dikkat çeker. Anlamsız bir tekerleme sözü veya infantilizm olması mümkündür.


06.01.2021
afaki

Ar āfāḳ آفاق z [#Afḳ afˁāl çoğ.] 1. ufuklar, evren, dünya, 2. felsefede enfüs zıddı, dış dünya, objektif alem Ar ufḳ افق z [t.] ufuk

afalla|mak

onom afal afal/aval aval şaşkınlık belirten bir deyim +lA-

afazi

Fr aphasie konuşma yeteneğini yitirme, konuşamama EYun aphasía αφασία za.a. EYun a(n)+ phēmí, phā- φημί, φα- zkonuşmak, söylemek << HAvr *bʰeh₂-¹ (*bʰā-) söylemek

aferin

Fa āfirīn آفرين zövgü, kutsama, alkış << OFa āfrīn a.a. OFa āfrītan, āfrīn- 1. övmek, kutsamak, 2. yaratmak

aferist

Fr affairiste fırsatçı iş adamı Fr affaire iş güç, proje +ist° Fr à faire yapacak şey Fr à+ faire yapmak, etmek << Lat facere a.a.