aforizm

afili

Yunanca afí ἁφή z "dokunma duyusu, el becerisi" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. (Kaynak: Andreas Tietze, Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati sf. I.105) Yunanca sözcük Eski Yunanca ʰaphḗ ἁφή z "eliyle dokunma" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ʰáptō, aph- ἅπτω, ἅφ- z "ilişmek, dokunmak, değmek, tutmak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir.

afiş

Fransızca affiche "duvara yapıştırılan kâğıt, poster" sözcüğünden alıntıdır.

afişe

Fransızca afficher "1. iliştirmek, yapıştırmak, 2. (mec.) afişle ilan etmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Geç Latince affixare "iliştirmek" fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Latince fixus "iliştirilmiş" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Latince figere, fix- "tutturmak, iliştirmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

afitap

Farsça āftāb آفتاب z "güneş, gün ışığı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça tāb veya tabişn "hararet, ışık" sözcüğünden türetilmiştir.

afiyet

Arapça ˁfw kökünden gelen ˁāfiya(t) عافية z "günahtan ve kusurdan arınma, sağlık, selamet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁafā عفا z "sildi, affetti" fiilinin masdarıdır.

aforizm
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1945]
İlk bakışta bir aforizm gibi gelir, çünkü gülünç bulduğumuz şeylerin (...)

Köken

Fransızca aphorisme "vecize, güzel ve özlü söz" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aphorismós αφορισμός z "tanımlama" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aphorízō αφορίζω z "1. sınırlamak, belirlemek, tanımlamak, 2. sürgün etmek, dışlamak" fiilinden +ism° ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca ʰóros ὅρος z "sınır, hudut" sözcüğünden apo+ önekiyle türetilmiştir.

Benzer sözcükler

aforistik, aforizma

Bu maddeye gönderenler

aforoz, sınır


12.03.2018
aforoz

Orta Yunanca aforismós αφορισμός z "kilise tarafından komünyondan mahrum edilme cezası" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aphorízō αφορίζω z "sınırdışı etmek, sürgün etmek" fiilinden +ism° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ʰóros ὅρος z "sınır" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

afra tafra

Türkiye Türkçesi afur- veya afğur- veya afkur- "havlamak, öfkeyle bağırmak, esip üfürmek" fiilinden türetilmiştir.

afrodizyak

Fransızca aphrodisiaque "cinsel uyarıcı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aphrodisiakós αφροδισιακός z "Afrodit'e ait, cinsel uyarıcı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aphrodite "aşk ve cinsellik tanrıçası" özel adından türetilmiştir.

aft

Fransızca aphte "ağızda ağrılı ödem" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰáphtai ἅφται z "yanık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰáptō ἅπτω, ἅφ- z "dokunmak, tutmak, tutuşmak" fiilinden türetilmiştir.

after

İngilizce after "sonra" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce aefter sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂epo-tero- (*apo-tero-) "daha-uzak, daha-sonra" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂epo (*apo) "art, arka, sonra (edat)" biçiminden türetilmiştir. )