aganigi

aft

Fransızca aphte "ağızda ağrılı ödem" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰáphtai ἅφται z "yanık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰáptō ἅπτω, ἅφ- z "dokunmak, tutmak, tutuşmak" fiilinden türetilmiştir.

after

İngilizce after "sonra" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce aefter sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂epo-tero- (*apo-tero-) "daha-uzak, daha-sonra" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂epo (*apo) "art, arka, sonra (edat)" biçiminden türetilmiştir. )

aftos

Yunanca avtós αυτός z "eril üçüncü tekil şahıs zamiri, o (erkek)" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca autós αυτός z "kendi" sözcüğünden türetilmiştir.

afyon

Arapça āfyūn آفيون z "afyon" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ópion όπιον z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ópos όπος z "özsuyu, reçine, özellikle afyon özü" sözcüğünden +ion ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sokʷo-s "özsuyu, reçine" biçiminden evrilmiştir.

agâh

Farsça ve Orta Farsça ākāh آگاه z "uyanık, aymış" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen ā-kāsa sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Christian Bartholomae, Altiranisches Wörterbuch sf. 459) Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde kas- "görmek, fark etmek" fiilinden türetilmiştir.

aganigi
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"cinsel aktivite (argo)" [ Milliyet - gazete, 1978]
Ben aganigi, beğenege işlerine bakarım

Köken

Türkiye Türkçesi ana sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için ana maddesine bakınız.

Ek açıklama

Esasen çocuklara özgü kuş dilinde ananı veya anana eşdeğeri iken 1978'de Eurovizyon yarışmasını kazanan İsrail şarkısının adının da etkisiyle "cinsel ilişki" anlamını kazandı. • Her heceye anlamsız bir hece ekleme suretiyle oluşturulan kuş dili, en erken Evliya Çelebi'de (17. yy) kaydedilmiştir.


16.02.2015
agat

Fransızca agate "yarı değerli bir taş, akik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen agata veya agatha sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Yunanca aχátēs αχάτης z "Sicilya'da bu mineralin bulunduğu bir ırmak, a.a." sözcüğünden alıntıdır.

agav

Fransızca ve İngilizce agave "Amerika kökenli bir kaktüs cinsi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Agauē "Yunan mitiolojisinde bir şahsiyet" özel adından alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca agauós αγαυός z "soylu, seçkin" sözcüğünden alıntıdır.

agitprop

Rusça agitprop "ajitasyon ve propaganda, Rus Komünist Partisi Merkez Komitesinin bir şubesi" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Rusça agitátsia "ajitasyon" ve Rusça propagánda sözcüklerinin bileşiğidir.

aglomera

Fransızca agglomérat "yığıntı, karışık dolgu malzemesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca agglomérer "katışık bir kütle yapmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen ad-glomerare fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince glomus, glomer- "top, kütle" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Latince aynı anlama gelen globus sözcüğü ile eş kökenlidir.

aglütinasyon

Latince agglutinatio sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince agglutinare "zamkla yapıştırmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince gluten, glutin- "zamk, tutkal" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Fransızca ve İngilizce agglutination "zamkla yapıştırma, dilbilinde basit bileşenleri ardarda ekleyerek bileşik kelimeler yapma" sözcüğünden alıntıdır.