agorafobi

agitprop

Rusça agitprop "ajitasyon ve propaganda, Rus Komünist Partisi Merkez Komitesinin bir şubesi" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Rusça agitátsia "ajitasyon" ve Rusça propagánda sözcüklerinin bileşiğidir.

aglomera

Fransızca agglomérat "yığıntı, karışık dolgu malzemesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca agglomérer "katışık bir kütle yapmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen ad-glomerare fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince glomus, glomer- "top, kütle" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Latince aynı anlama gelen globus sözcüğü ile eş kökenlidir.

aglütinasyon

Latince agglutinatio sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince agglutinare "zamkla yapıştırmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince gluten, glutin- "zamk, tutkal" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Fransızca ve İngilizce agglutination "zamkla yapıştırma, dilbilinde basit bileşenleri ardarda ekleyerek bileşik kelimeler yapma" sözcüğünden alıntıdır.

agnostik

Fransızca agnostique "bilmezci, tanrının bilinemeyeceğini savunan kimse" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen agnostic sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1870 T. H. Huxley, İng. düşünür (1825-1895).) Bu sözcük Eski Yunanca gnōstikós γνωστικός z "bilen, bilgisi olan" sözcüğünden a(n)+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca gignōskō, gnō- γιγνωσκω, γνω- z "bilmek" fiilinden +istik° ekiyle türetilmiştir.

agora

Eski Yunanca agorá veya agýris αγορά/αγύρις z "toplanma yeri, kamuya ait açık alan, meydan, çarşı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ageírō αγείρω z "toplanmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂ger- (ager-) "toplanmak, toplu halde olmak, sürü, güruh" kökünden türetilmiştir.

agorafobi
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Abdullah Cevdet, 1930 yılından önce]
Mesela agorafobya gibi bazı eşkāl-i cünūnun insandan hayvana nakledilmiş olduğu da zikrolunur [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
meydan korkusu, agorafobi = Havfi füshat

Köken

Fransızca agoraphobie "açık alan korkusu" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için agora, fobi maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

agorafobik


06.07.2015
agr(o)+

Fransızca ve İngilizce agro+ "[bileşiklerde] tarım, çiftçilik" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca ágros άγρος z "tarla, çiftlik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *áǵ-ro-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂eǵ- (*aǵ-) biçiminden evrilmiştir.

agraf

Fransızca agrafe "çengelli iğne" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca graffe "çengel" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *krappōn "çengel, kanca" biçiminden alıntıdır.

agrandisman

Fransızca agrandissement "büyüme, büyütme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca agrandir, agrandiss- "büyümek, büyütmek" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen aggrandire fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Geç Latince grandus "büyük" sözcüğünden ad+ önekiyle türetilmiştir.

agrega

Fransızca agrégat "toplama şey, birden fazla mineralin bileşiminden oluşan kayaç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aggregatus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aggregare "sürü haline getirmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince grex, greg- "hayvan sürüsü" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

agreman

Fransızca agrément "onaylama, benimseme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca agréer "uymak, onaylamak" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen aggratare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince gratus "makbul, hoşa giden" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷr̥H-to-s (*gʷr̥-to-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷerH- (*gʷer-) "makbul olmak" kökünden türetilmiştir.