agresyon

agr(o)+

Fransızca ve İngilizce agro+ "[bileşiklerde] tarım, çiftçilik" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca ágros άγρος z "tarla, çiftlik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *áǵ-ro-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂eǵ- (*aǵ-) biçiminden evrilmiştir.

agraf

Fransızca agrafe "çengelli iğne" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca graffe "çengel" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *krappōn "çengel, kanca" biçiminden alıntıdır.

agrandisman

Fransızca agrandissement "büyüme, büyütme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca agrandir, agrandiss- "büyümek, büyütmek" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen aggrandire fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Geç Latince grandus "büyük" sözcüğünden ad+ önekiyle türetilmiştir.

agrega

Fransızca agrégat "toplama şey, birden fazla mineralin bileşiminden oluşan kayaç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aggregatus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aggregare "sürü haline getirmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince grex, greg- "hayvan sürüsü" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

agreman

Fransızca agrément "onaylama, benimseme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca agréer "uymak, onaylamak" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen aggratare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince gratus "makbul, hoşa giden" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷr̥H-to-s (*gʷr̥-to-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷerH- (*gʷer-) "makbul olmak" kökünden türetilmiştir.

agresyon
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1948]
Çocuklarda agresyon ve cürüm meselelerile akıl sağlığını ilgilendiren mevzular (...) agresif [ Cumhuriyet - gazete, 1985]
Bunlar agresif ya da saldırgan, haris, sabırsız, zamanla yarışan...

Köken

Fransızca agression "saldırı, saldırganlık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen agressio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aggredi "üstüne yürümek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince gradi, gress- "yürümek, adım atmak" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için grado maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

agresif, agresör


29.09.2017
agu

çocuk dilinden türetilmiştir.

aguş

Farsça āġuş آغش z "sarmalama, kucaklama, kucak, belek" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça āġaştan آغشتن z "sarmalamak, bulamak, bulaştırmak, belemek" fiilinden türetilmiştir.

ağ|mak

Eski Türkçe aġ- "yukarı kalkmak, çıkmak, yükselmek" fiilinden evrilmiştir.

1

Eski Türkçe "tuzak" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe av "balık ve başka hayvan yakalamak" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

2

Eski Türkçe veya "ayrım, ayrık, iki bacağın veya iki parmağın arası" sözcüğünden evrilmiştir.