ahar

ağustos

Yun ávgustos αύγουστος zRumi takvimin altıncı ayı öz Augustus 1. Roma imparatoru Octavianus'un (MÖ 30-MS 18) lakabı, 2. Roma takviminin altıncı ayı Lat augere artmak, büyümek, yücelmek

ağyar

Ar aġyār أغيار z [#ġyr afˁāl çoğ.] başkaları, yabancılar Ar ġayr غير z [t.] başka, başkası

ah1

ünl acı, üzüntü, özlem, hayret, sevinç ünlemi

ah2

Fa āh آه zferyat, lanet

ahali

Ar ahāli أهالٍ z [#Ahl faˁāli çoğ.] yerliler, yerli halk Ar ahl أهل z [t.] bir yerin yerlisi

ahar

[Sabit-TS y. 1700]
her çürük kâğıda āhār آهار sezāvār olmaz [ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
āhār [Fa.]: Kâğıt ve esvab üzerine sürülen nesne ki nişasta ve yumurtadan yaparlar, kâğıda ve esvaba kuvvet verdiği içün āhār dediler. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
aχarlamak آخارلامق: Cila sürmek. Farisīye nakl ile aher آهر ve ondan müştak aherlemek derler.

≈ Fa āhār/āhar آهار/آهر zaklık, yumurta akı ve nişastadan yapılan cila

Not: Vefik Paşa ve Şemseddin Sami'ye göre Türkçe ak sözcüğünden türeyip Türkçeden Farsçaya alınmıştır. Ancak Türkçe kaynaklarda böyle bir sözcüğe rastlanmadığı gibi, Farsçaya geçişte varsayılan ses değişimi de kural dışıdır.

Benzer sözcükler: aharlamak


25.08.2017
ahbap

Ar aḥbāb أحباب z [#ḥbb afˁāl çoğ.] sevgililer, dostlar Ar ḥabīb حبيب z [t.] sevgili, dost

ahçik

Erm aġçig աղջիկ z [küç.] kız Erm aġiç աղիջ za.a.

ahenk

Fa āhang آهنگ zuyum, özellikle ses uyumu, armoni Fa hang هنگ zvezin, ölçü, edep

aheste

Fa āhaste آهسته z [pp.] yavaş, sessiz Fa hastīdan هستيدن z1. olmak, varolmak, 2. uymak, uyumlu olmak, yaramak, değer olmak +a

ahfat

Ar aḥfād أحْفَاد z [#ḥfd afˁāl çoğ.] torunlar Ar ḥafīd حَفِيد z [t.] torun