ahar

ağyar

Arapça ġyr kökünden gelen aġyār أغيار z "başkaları, yabancılar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġayr غير z "başka, başkası" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

ah u zar

Farsça āh u zār آه و زار z "ah vah, ağlama" deyiminden alıntıdır.

ah1

"acı, üzüntü, özlem, hayret, sevinç ünlemi" ünlemdir.

ah2

Farsça āh آه z "feryat, lanet" sözcüğünden alıntıdır.

ahali

Arapça Ahl kökünden gelen ahāli أهالٍ z "yerliler, yerli halk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ahl أهل z "bir yerin yerlisi" sözcüğünün faˁāli vezninde çoğuludur.

ahar
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[Sabit-TS, y. 1700]
her çürük kâğıda āhār آهار sezāvār olmaz [ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
āhār [Fa.]: Kâğıt ve esvab üzerine sürülen nesne ki nişasta ve yumurtadan yaparlar, kâğıda ve esvaba kuvvet verdiği içün āhār dediler. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
aχarlamak آخارلامق: Cila sürmek. Farisīye nakl ile aher آهر ve ondan müştak aherlemek derler.

Köken

Farsça āhār veya āhar آهار/آهر z "aklık, yumurta akı ve nişastadan yapılan cila" sözcüğü ile eş kökenlidir.

Ek açıklama

Vefik Paşa ve Şemseddin Sami'ye göre Türkçe ak sözcüğünden türeyip Türkçeden Farsçaya alınmıştır. Ancak Türkçe kaynaklarda böyle bir sözcüğe rastlanmadığı gibi, Farsçaya geçişte varsayılan ses değişimi de kural dışıdır.

Benzer sözcükler

aharlamak


25.08.2017
ahbap

Arapça ḥbb kökünden gelen aḥbāb أحباب z "sevgililer, dostlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥabīb حبيب z "sevgili, dost" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

ahçik

Ermenice aġçig աղջիկ z "kız" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Ermenice aynı anlama gelen aġiç աղիջ z sözcüğünün küçültme halidir.

ahenk

Farsça āhang آهنگ z "uyum, özellikle ses uyumu, armoni" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça hang هنگ z "vezin, ölçü, edep" sözcüğünden türetilmiştir.

aheste

Farsça āhaste آهسته z "yavaş, sessiz" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça hastīdan هستيدن z "1. olmak, varolmak, 2. uymak, uyumlu olmak, yaramak, değer olmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

ahfat

Arapça ḥfd kökünden gelen aḥfād أحْفَاد z "torunlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥafīd حَفِيد z "torun" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.