ahi

ahçik

Erm aġçig աղջիկ z [küç.] kız Erm aġiç աղիջ za.a.

ahenk

Fa āhang آهنگ zuyum, özellikle ses uyumu, armoni Fa hang هنگ zvezin, ölçü, edep

aheste

Fa āhaste آهسته z [pp.] yavaş, sessiz Fa hastīdan هستيدن z1. olmak, varolmak, 2. uymak, uyumlu olmak, yaramak, değer olmak +a

ahfat

Ar aḥfād أحْفَاد z [#ḥfd afˁāl çoğ.] torunlar Ar ḥafīd حَفِيد z [t.] torun

ahır

Fa/OFa āχʷar آخور zyemlik, hayvan besleme yeri (≈ Sogd aχwr a.a. ) OFa χʷar yemek (ad) OFa χʷartan yemek (fiil)

ahi

"kardeşim (hitap)" [ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
aχī Cebreˀīl [ey kardeşim Cebrail] "... fütüvvet mensubu" [ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
değme gişi olduğı içün aχı / oynayacaḳ oldı aχılık daχı [herkes ahi oldu, ahilik oyuncak oldu]

Ar aχī أخى z [#Aχw] kardeşim Ar أخ zkardeş (≈ İbr/Aram ˀaχ אח za.a. )

Not: İstanbul Türkçesinde 19. yy'a dek axı şeklinde telaffuz edildiği anlaşılıyor. Anadolu ağızlarında halen böyle söylenir. Yer adlarında ağa ve ahi sözcükleri çoğu örnekte eşdeğer kabul edilir.

Benzer sözcükler: ahilik

Bu maddeye gönderenler: ağa (ağabey), ihvan, uhuvvet


25.02.2019
ahir

Ar āχir آخِر z [#Aχr fāˁil fa.] son, sonuncu, sonraki ≈ Ar āχar آخَر zgerideki

ahiret

Ar āχira(t) آخرة z [#Aχr fāˁila(t) fa. fem.] sonraki şey, ölümden sonrası Ar āχir آخر zson, sonraki

ahit

Ar ˁahd عهِد z [#ˁhd faˁl msd.] 1. tanıma, 2. ant, sözleşme, yükümlülük Ar ˁahida عَهِدَ zısmarladı, sözleşti, şart koştu

ahize

Ar *āχiḏa(t) آخذة z [#Aχḏ fāˁila(t) fa. fem.] «alıcı şey» Ar āχiḏ آخيذ z [fa.] alan, alıcı Ar aχaḏa أَخَذَ zaldı

ahkâm

Ar aḥkām أَحْكَام z [#ḥkm afˁāl çoğ.] hükümler Ar ḥukm حُكْم z [t.] yargı, hüküm