ahmak

ahit

Arapça ˁhd kökünden gelen ˁahd عهِد z "1. tanıma, 2. ant, sözleşme, yükümlülük" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁahida عَهِدَ z "ısmarladı, sözleşti, şart koştu" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

ahize

Arapça Aχḏ kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *āχiḏa(t) آخذة z "«alıcı şey»" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça āχiḏ آخيذ z "alan, alıcı" sözcüğünün fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir. Bu sözcük Arapça aχaḏa أَخَذَ z "aldı" fiilinin etken fiil sıfatııdır.

ahkâm

Arapça ḥkm kökünden gelen aḥkām أَحْكَام z "hükümler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥukm حُكْم z "yargı, hüküm" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

ahlak

Arapça χlḳ kökünden gelen aχlāḳ أخلاق z "yaradılış, huy, karakter" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χulḳ خُلْق z "yaradılış, seciye, karakter" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur. Bu sözcük Arapça χalaḳa خَلَقَ z "yarattı" fiilinin tekilidir.

ahlat

Yeni Yunanca aχládion ἀχλάδιον z "yaban armudu, pyrus amygdaliformis" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen aχrás, aχrad- ἀχράς z sözcüğünden +ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aχreōn αχρεών z "yararsız, gereksiz" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. Yunanca sözcük Eski Yunanca χráō χράω z "yaramak, gerekmek" fiilinden a(n)+ önekiyle türetilmiştir.

ahmak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
aḥmaḳlıḳga nisbet ḳıldı anı [ Codex Cumanicus, 1303]
stultus - Fa: diuana [divane] - Tr: teli & akmak

Köken

Arapça ḥmḳ kökünden gelen aḥmaḳ أحمق z "aptal, deli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamuḳa حَمُقَ z "aptal veya deli idi" fiilinin afˁal vezninde sıfatıdır.

Ek açıklama

Arapça sözcük, kusur ve renk sıfatları yapan afˁal vezninde.

Benzer sözcükler

humk

Bu maddeye gönderenler

hamakat


21.04.2015
ahmer

Arapça ḥmr kökünden gelen aḥmar أحمر z "kızıl, kırmızı" sözcüğünden alıntıdır.

ahpun

Ermenice aġpn աղբն z "çöp, pislik, hayvan gübresi" sözcüğünden alıntıdır.

ahrar

Arapça ḥrr kökünden gelen aḥrār "hürler, azatlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥurr أحرار z "hür, azat edilmiş" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

ahsen

Arapça ḥsn kökünden gelen aḥsan أحسن z "daha güzel, en güzel" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥasan حسن z "güzel" sözcüğünün afˁal vezninde kıyas halidir.

ahşap

Arapça χşb kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *aχşāb sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaşab خشب z "ağaç hammaddesi, kereste" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.