ajans

aikido

Japonca aikidō 合気道 z "«güç uyumu yöntemi», bir Japon döğüş tekniği" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Morihei Ueşiba, Jap. üstad (1883-1969)) Japonca sözcük Japonca ai "birleştirme, uyum" ve Japonca ki "güç" ve Japonca "yöntem, teknik" sözcüklerinin bileşiğidir.

aile

Arapça ˁwl kökünden gelen ˁiyāl عائلة z "bir kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler, hane halkı" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ˁāla عال z "geçimini sağladı, besledi, baktı" fiilinin fiˁāl vezninde çoğuludur.

ait

Arapça ˁwd kökünden gelen ˁāˀid عَائِد z "1. dönen, geri gelen, gelir, 2. taalluk eden, ilgisi olan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça daˁ عَادَ z "geri geldi, avdet etti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

ajan

Fransızca agent "iş yapan, görevli, vekil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince agens sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince agere, act- "yapmak, eylemek" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir.

ajanda

Fransızca agenda "gündem, günlük işler defteri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince agenda "yapılacak şeyler" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince agendus "yapılacak" sözcüğünün nötr çoğuludur. Latince sözcük Latince agere, act- "yapmak, eylemek" fiilinden +end° ekiyle türetilmiştir.

ajans
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"haber kurumu" [ Terakki - gazete, 1869]
[ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1897]
ajans enternasyonal

Köken

Fransızca agence "vekâlet, vekillik kurumu, aracı kuruluş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen agentia sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince agere, act- "yapmak, eylemek" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için aksiyon maddesine bakınız.


24.06.2015
ajitasyon

Fransızca agitation "1. hafakan, helecan, 2. kışkırtma, tahrik etme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince agitare "yapalamak, kararsız ve sürekli yapmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince actus "yapılan şey, eylem" fiilinin isimden türetilmiş fiilidir.

ajur

Fransızca ajour "«ışıklık», dantel ve nakış işinde delik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca jour "gün, gün ışığı" sözcüğünden türetilmiştir.

ak

Eski Türkçe āk "beyaz, özellikle at rengi" sözcüğünden evrilmiştir.

ak|mak

Eski Türkçe ak- "(sıvı) cereyan etmek" fiilinden evrilmiştir.

akademi

Fransızca académie "1. bilimsel kuruluş, yüksek okul, 2. özellikle 1635'te kurulan Fransız Akademisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca academia "bilimsel kuruluş, özellikle Marsilio Ficino'nun 1439'da Floransa'da kurduğu Platonik Akademi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca akademía ακαδεμία z "1. Eski Atina yakınında bir koruluk, 2. Eflatun'un (MÖ 429-347) bu yerde kurduğu felsefe okulu" özel adından türetilmiştir.