akademi

ajans

Fransızca agence "vekâlet, vekillik kurumu, aracı kuruluş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen agentia sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince agere, act- "yapmak, eylemek" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir.

ajitasyon

Fransızca agitation "1. hafakan, helecan, 2. kışkırtma, tahrik etme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince agitare "yapalamak, kararsız ve sürekli yapmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince actus "yapılan şey, eylem" fiilinin isimden türetilmiş fiilidir.

ajur

Fransızca ajour "«ışıklık», dantel ve nakış işinde delik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca jour "gün, gün ışığı" sözcüğünden türetilmiştir.

ak

Eski Türkçe āk "beyaz, özellikle at rengi" sözcüğünden evrilmiştir.

ak|mak

Eski Türkçe ak- "(sıvı) cereyan etmek" fiilinden evrilmiştir.

akademi
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

akademya [ Ebubekir Ratib Ef., Nemçe Sefaretnamesi, 1792]
Bizim kitabhane ve akademyamıza sizin teşrif ve kütüb ve marifetlerimizi imrar-ı nazar-ı rağbetle bizi taltîfiniz akademi [ Abdülhak Hamid, Mektuplar, 1878]
Ne vakıt bir Osmanlı 'akademi'si teessüs ederse

Köken

Fransızca académie "1. bilimsel kuruluş, yüksek okul, 2. özellikle 1635'te kurulan Fransız Akademisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca academia "bilimsel kuruluş, özellikle Marsilio Ficino'nun 1439'da Floransa'da kurduğu Platonik Akademi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca akademía ακαδεμία z "1. Eski Atina yakınında bir koruluk, 2. Eflatun'un (MÖ 429-347) bu yerde kurduğu felsefe okulu" özel adından türetilmiştir.

Ek açıklama

Modern Avrupa dillerinde ilk kez 1474'te Floransa'da kurulan Platonik Akademi için kullanılmıştır. Orijinal Yunanca sözcüğün kökeni meçhuldür.

Benzer sözcükler

akademik, akademisyen, akademizm


04.08.2020
akait

Arapça ˁḳd kökünden gelen ˁaḳāˀid عَقَائِد z "ilkeler, aksiyomlar, İslam inancının temel ilkeleri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḳīda(t) عقيدة z sözcüğünün faˁāˀil vezninde çoğuludur.

akaju

Fransızca acajou "tropik bir ağaç, bu ağaçtan elde edilen fıstık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Portekizce a caju sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük O. Amerika dillerinden Karib dilinde bir sözcükten alıntıdır.

akala

İngilizce acala cotton "uzun lifli ve böceklenmeye dayanıklı bir pamuk türü" deyiminden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1906 C.B.Doyle & G.N.Collins, Amer. tarım uzmanı.) İngilizce deyim Acala "Meksika'da bir kasaba" özel adından türetilmiştir.

akamet

Arapça ˁḳm kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *ˁaḳāma(t) sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḳīm عقيم z "kısır, verimsiz" sözcüğünün faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

akantus

Latince acanthus "kenger bitkisi, ayı pençesi" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca ákanthos ἄκανθος z "diken-çiçeği, kenger bitkisi, ayı pençesi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca akē ἀκή z "sivri uç, diken" ve Eski Yunanca anthos ἄνθος z "çiçek" sözcüklerinin bileşiğidir.