akantus

akademi

Fransızca académie "1. bilimsel kuruluş, yüksek okul, 2. özellikle 1635'te kurulan Fransız Akademisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca academia "bilimsel kuruluş, özellikle Marsilio Ficino'nun 1439'da Floransa'da kurduğu Platonik Akademi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca akademía ακαδεμία z "1. Eski Atina yakınında bir koruluk, 2. Eflatun'un (MÖ 429-347) bu yerde kurduğu felsefe okulu" özel adından türetilmiştir.

akait

Arapça ˁḳd kökünden gelen ˁaḳāˀid عَقَائِد z "ilkeler, aksiyomlar, İslam inancının temel ilkeleri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḳīda(t) عقيدة z sözcüğünün faˁāˀil vezninde çoğuludur.

akaju

Fransızca acajou "tropik bir ağaç, bu ağaçtan elde edilen fıstık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Portekizce a caju sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük O. Amerika dillerinden Karib dilinde bir sözcükten alıntıdır.

akala

İngilizce acala cotton "uzun lifli ve böceklenmeye dayanıklı bir pamuk türü" deyiminden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1906 C.B.Doyle & G.N.Collins, Amer. tarım uzmanı.) İngilizce deyim Acala "Meksika'da bir kasaba" özel adından türetilmiştir.

akamet

Arapça ˁḳm kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *ˁaḳāma(t) sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḳīm عقيم z "kısır, verimsiz" sözcüğünün faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

akantus
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1990]
kolonların üstü mitolojik akantüs yapraklarıyla süslü

Köken

Latince acanthus "kenger bitkisi, ayı pençesi" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca ákanthos ἄκανθος z "diken-çiçeği, kenger bitkisi, ayı pençesi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca akē ἀκή z "sivri uç, diken" ve Eski Yunanca anthos ἄνθος z "çiçek" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için akr(o)+, antoloji maddelerine bakınız.


11.07.2012
akap

Arapça ˁḳb kökünden gelen ˁaḳab عقب z "1. ayak topuğu, ayak izi, 2. peş, sonra" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḳaba عَقَبَ z "izledi, ardınca geldi" fiili ile eş kökenlidir.

akar1

Arapça ˁḳr kökünden gelen ˁaḳār عقار z "taşınmaz mülk" sözcüğünden alıntıdır.

akar2

Fransızca acare "küçük sinek, tatarcık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ákari ἄκαρι z sözcüğünden alıntıdır.

akaret

Arapça ˁḳr kökünden gelen ˁaḳārāt عقارات z "taşınmaz mallar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḳār عقار z "taşınmaz mal" sözcüğünün çoğuludur.

akaryakıt