akar1

akaju

Fransızca acajou "tropik bir ağaç, bu ağaçtan elde edilen fıstık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Portekizce a caju sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük O. Amerika dillerinden Karib dilinde bir sözcükten alıntıdır.

akala

İngilizce acala cotton "uzun lifli ve böceklenmeye dayanıklı bir pamuk türü" deyiminden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1906 C.B.Doyle & G.N.Collins, Amer. tarım uzmanı.) İngilizce deyim Acala "Meksika'da bir kasaba" özel adından türetilmiştir.

akamet

Arapça ˁḳm kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *ˁaḳāma(t) sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḳīm عقيم z "kısır, verimsiz" sözcüğünün faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

akantus

Latince acanthus "kenger bitkisi, ayı pençesi" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca ákanthos ἄκανθος z "diken-çiçeği, kenger bitkisi, ayı pençesi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca akē ἀκή z "sivri uç, diken" ve Eski Yunanca anthos ἄνθος z "çiçek" sözcüklerinin bileşiğidir.

akap

Arapça ˁḳb kökünden gelen ˁaḳab عقب z "1. ayak topuğu, ayak izi, 2. peş, sonra" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḳaba عَقَبَ z "izledi, ardınca geldi" fiili ile eş kökenlidir.

akar1
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Kıpçakça: "emlak" [ İrşadü'l-Mülûk ve's-Selâtîn, 1387]
Ebū Yūsufnıŋ evvel kavlında ol ˁaḳār özge māl kibi turur māllardan "... gelir getiren emlak" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
akar: irat veren emlak.

Köken

Arapça ˁḳr kökünden gelen ˁaḳār عقار z "taşınmaz mülk" sözcüğünden alıntıdır.

Bu maddeye gönderenler

akaret


10.09.2017
akar2

Fransızca acare "küçük sinek, tatarcık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ákari ἄκαρι z sözcüğünden alıntıdır.

akaret

Arapça ˁḳr kökünden gelen ˁaḳārāt عقارات z "taşınmaz mallar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḳār عقار z "taşınmaz mal" sözcüğünün çoğuludur.

akaryakıt
akasya

Fransızca acacia "kurak bölgelere özgü bir ağaç, acacia arabica" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen akakía ακακία z sözcüğünden alıntıdır.

akbaba