akasya

akap

Arapça ˁḳb kökünden gelen ˁaḳab عقب z "1. ayak topuğu, ayak izi, 2. peş, sonra" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḳaba عَقَبَ z "izledi, ardınca geldi" fiili ile eş kökenlidir.

akar1

Arapça ˁḳr kökünden gelen ˁaḳār عقار z "taşınmaz mülk" sözcüğünden alıntıdır.

akar2

Fransızca acare "küçük sinek, tatarcık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ákari ἄκαρι z sözcüğünden alıntıdır.

akaret

Arapça ˁḳr kökünden gelen ˁaḳārāt عقارات z "taşınmaz mallar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḳār عقار z "taşınmaz mal" sözcüğünün çoğuludur.

akaryakıt
akasya
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Yadigâr-ı İbni Şerif, 1421? yılından önce]
akakyā kim Mısrdan gelür karza dérler bir ağacın yemişidür erguvan ağacı yemişine benzer [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
akasya: ... bir cins ağaç

Köken

Fransızca acacia "kurak bölgelere özgü bir ağaç, acacia arabica" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen akakía ακακία z sözcüğünden alıntıdır.

Ek açıklama

Daha eski olan Türkiye Türkçesi akakya biçimi doğrudan Yunancadan alıntıdır. Yunanca sözcük bir Doğu dilinden alıntıdır. ▪ Hjalmar Frisk, Griechisches Etym. Wörterb. sf. s.v. ακακαλίς.


23.06.2015
akbaba
akbil

Türkiye Türkçesi akıllı bilet deyiminden türetilmiştir.

akçe

Orta Türkçe akça "gümüş, gümüş para" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe ak "beyaz" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çA ekiyle türetilmiştir.

akdem

Arapça ḳdm kökünden gelen aḳdam أقدم z "en eski, en önceki, en öndeki, en kıdemli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳadīm "eski, önceki" sözcüğünün afˁal vezninde kıyas halidir.

akıbet

Arapça ˁḳb kökünden gelen ˁāḳiba(t) عاقِبة z "bir şeyin sonu, nihayet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḳaba عَقَبَ z "izledi, ardından geldi" fiilinin fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir.