akraba

akompanye

Fransızca accompagner "eşlik etmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Geç Latince aynı anlama gelen accompaniare fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *companiare "yoldaşlık etmek" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir. Geç Latince fiil Geç Latince companio "«ekmek paylaşan», yoldaş" sözcüğünden türetilmiştir.

akor

Fransızca accord "1. fikir birliği, ses uyumu, anlaşma, 2. (müzikte) uyumlu ses grubu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca accorder "uymak, uyuşmak, ses uyumu sağlamak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *accordare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince cor, cord- "yürek, gönül" veya (NOT: Latince chorda "çalgı teli" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen χordē χορδή z sözcüğünden alıntıdır. )

akordiyon

Fransızca accordéon sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca Akkordeon "bir çalgı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1829 Cyril Demian, Avst. müzik aleti yapımcısı.) Bu sözcük Almanca Akkord "akor" sözcüğünden türetilmiştir.

akort

İtalyanca accordo "uyum, ses uyumu, akor" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca accordare fiilinden türetilmiştir.

akr(o)+

Fransızca ve İngilizce acro+ "[bileşik adlarda] uç, sivri" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca akrós ακρός z "uç" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂ḱ-ró-s (*aḱ-ró-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂eḱ- (*ak-) "keskin, sivri, uç" kökünden türetilmiştir.

akraba
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"yakınlar, hısımlar (çoğul)" [ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
oğlı ve aḳrıbāsı ve hiç kimsesi kalmadı [ Meninski, Thesaurus, 1680]
aḳrebā (pl. à ḳarib): hısımlar. "hısım (tekil)" [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
Türkçede müfred: O benim aḳrıbāmdır.

Köken

Arapça ḳrb kökünden gelen aḳribāˀ أقْرِباء z "yakınlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳarīb قَريب z "yakın" sözcüğünün afˁilā vezninde çoğuludur.

Daha fazla bilgi için kurb maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

akrabalık


11.05.2015
akran

Arapça ḳrn kökünden gelen aḳrān أقران z "eşler, yaşıtlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳirn قِرْن z "eş, çift" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

akredite

Fransızca accrediter "kredi vermek, inandırıcı kılmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Geç Latince aynı anlama gelen accreditare fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Geç Latince creditum "inanca, kredi" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

akreditif

Fransızca accreditif "kredi mektubu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca accrediter fiilinden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir.

akrep

Arapça ˁḳrb kökünden gelen ˁaḳrab عقرب z "1. akrep, 2. sivri uçlu çengel" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ˁaḳrabbā עקרבא z "akrep" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen ˁaḳrāb עקרב z sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük Akatça aynı anlama gelen aḳrabu sözcüğü ile eş kökenlidir.

akrilik

Fransızca acrylique veya İngilizce acrylic "akrooleinden elde edilen bir plastik madde" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca ve İngilizce acryle veya acryl "kimyada bir bileşik" sözcüğünden +ic° ekiyle türetilmiştir. Fransızca sözcük Latince acer "keskin, ekşi" sözcüğünden türetilmiştir.