aktif

aksolotl

İng axolotl Meksika göllerinde yaşayan semendere benzer sürüngen Nahuatl axolotl a.a.

akson

Fr/İng axon/axone sinir hücresinin sinirsel uyarıyı ileten uzantısı EYun áksōn άξων zeksen

aksülamel

§ Ar ˁaks عكس zzıt, karşıt Ar ˁamal عمل zeylem

akşam

Sogd χşām akşam, akşam yemeği ≈ Ave χşapn akşam veya gece ≈ Sans kşapā क्षप् zgece

aktar|mak

<< ETü aġtar- devirmek, altını üstüne çevirmek ETü aġıt- kaldırmak +Ar- ETü aġ- kalkmak +It-

aktif

[ Hüseyin Rahmi Gürpınar, Cehennemlik, 1923]
‘Pasif’ ve ‘aktif’ bir iş olur. Ve bundan birçok ‘bızdık’lar doğar. Dünya mahlukatla dolar. [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Bendeniz, aktif bir sporcu değilim [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
etkincilik, aktivizm = Fiiliye

Fr actif eylemli, etkin << Lat activus a.a. Lat agere yapmak, eylemek +(t)iv°

 aksiyon

Benzer sözcükler: aktivist, aktivizm, inaktif, psikoaktif


30.09.2017
aktinyum

YLat actinium radyoaktif bir element (İlk kullanım: 1899 André-Louis Debierne, Fr. kimyacı .) EYun aktīs, aktîn- ακτīς, ακτῖν- zışın, şua +ium

aktivasyon

Fr/İng activation etkin ve eylemli hale getirme Fr activer etkinleştirmek +(t)ion

aktivite

Fr activité eylemlilik, etkinlik Lat activitas Lat activus eylemli +itas

aktör

Fr acteur eyleyen, icracı, tiyatro oyuncusu << Lat actor icra eden Lat agere yapmak, eylemek +(t)or

aktris

Fr actrice kadın tiyatro oyuncusu << Lat actrix [fem.] Lat agere yapmak, eylemek +(t)rix