aktivite

akşam

Sogd χşām akşam, akşam yemeği ≈ Ave χşapn akşam veya gece ≈ Sans kşapā क्षप् zgece

aktar|mak

<< ETü aġtar- devirmek, altını üstüne çevirmek ETü aġıt- kaldırmak +Ar- ETü aġ- kalkmak +It-

aktif

Fr actif eylemli, etkin << Lat activus a.a. Lat agere yapmak, eylemek +(t)iv°

aktinyum

YLat actinium radyoaktif bir element (İlk kullanım: 1899 André-Louis Debierne, Fr. kimyacı .) EYun aktīs, aktîn- ακτīς, ακτῖν- zışın, şua +ium

aktivasyon

Fr/İng activation etkin ve eylemli hale getirme Fr activer etkinleştirmek +(t)ion

aktivite

"eylem, eylemlilik" [ Cumhuriyet - gazete, 1948]
Bunlar ticari aktivite neticesinde elimize geçen altınlardır

Fr activité eylemlilik, etkinlik Lat activitas Lat activus eylemli +itas

 aktif


06.11.2013
aktör

Fr acteur eyleyen, icracı, tiyatro oyuncusu << Lat actor icra eden Lat agere yapmak, eylemek +(t)or

aktris

Fr actrice kadın tiyatro oyuncusu << Lat actrix [fem.] Lat agere yapmak, eylemek +(t)rix

aktüalite

Fr actualité güncellik, güncel haberler Fr actuel güncel +itas

aktüel

Fr actuel 1. fiili, eylemli, 2. güncel << OLat actualis fiili, eylemsel Lat actus [pp.] fiil, eylem +al° Lat agere eylemek +()t°

aktüer

Fr actuaire sigortacılıkta ihtimal ve risk hesabı uzmanı İng actuary a.a. Lat actuarius zabıt kâtibi Lat actus edim, eylem +ari°