aktivite

akşam

Soğdca χşām "akşam, akşam yemeği" sözcüğünden alıntıdır. Soğdca sözcük Avesta (Zend) dilinde χşapn "akşam veya gece" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Sanskritçe kşapā क्षप् z "gece" sözcüğü ile eş kökenlidir.

aktar|mak

Eski Türkçe aġtar- "devirmek, altını üstüne çevirmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe aġıt- "kaldırmak" fiilinden Eski Türkçe +Ar- ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe aġ- "kalkmak" fiilinden Eski Türkçe +It- ekiyle türetilmiştir.

aktif

Fransızca actif "eylemli, etkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen activus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince agere "yapmak, eylemek" fiilinden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir.

aktinyum

Yeni Latince actinium "radyoaktif bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1899 André-Louis Debierne, Fr. kimyacı .) Latince sözcük Eski Yunanca aktīs, aktîn- ακτīς, ακτῖν- z "ışın, şua" sözcüğünden +ium ekiyle türetilmiştir.

aktivasyon

Fransızca ve İngilizce activation "etkin ve eylemli hale getirme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca activer "etkinleştirmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.

aktivite
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"eylem, eylemlilik" [ Cumhuriyet - gazete, 1948]
Bunlar ticari aktivite neticesinde elimize geçen altınlardır

Köken

Fransızca activité "eylemlilik, etkinlik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince activitas sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince activus "eylemli" sözcüğünden +itas ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için aktif maddesine bakınız.


06.11.2013
aktör

Fransızca acteur "eyleyen, icracı, tiyatro oyuncusu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince actor "icra eden" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince agere "yapmak, eylemek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

aktris

Fransızca actrice "kadın tiyatro oyuncusu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince actrix sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince agere "yapmak, eylemek" fiilinin dişilidir.

aktüalite

Fransızca actualité "güncellik, güncel haberler" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca actuel "güncel" sözcüğünden +itas ekiyle türetilmiştir.

aktüel

Fransızca actuel "1. fiili, eylemli, 2. güncel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince actualis "fiili, eylemsel" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince actus "fiil, eylem" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince agere "eylemek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

aktüer

Fransızca actuaire "sigortacılıkta ihtimal ve risk hesabı uzmanı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen actuary sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince actuarius "zabıt kâtibi" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince actus "edim, eylem" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.