akua+

aktris

Fransızca actrice "kadın tiyatro oyuncusu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince actrix sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince agere "yapmak, eylemek" fiilinin dişilidir.

aktüalite

Fransızca actualité "güncellik, güncel haberler" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca actuel "güncel" sözcüğünden +itas ekiyle türetilmiştir.

aktüel

Fransızca actuel "1. fiili, eylemli, 2. güncel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince actualis "fiili, eylemsel" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince actus "fiil, eylem" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince agere "eylemek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

aktüer

Fransızca actuaire "sigortacılıkta ihtimal ve risk hesabı uzmanı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen actuary sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince actuarius "zabıt kâtibi" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince actus "edim, eylem" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.

akua+
Köken

İtalyanca acqua veya Fransızca aqua+ "[bileşik adlarda] su" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen aqua sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₂ékʷeh₂ (*ákʷā) biçiminden evrilmiştir.

Benzer sözcükler

akva+

Bu maddeye gönderenler

akifer, akuamarin, akuavit, akvarel, akvaryum (evye), guaj


25.03.2013
akuamarin

Fransızca ve İngilizce aquamarine "1. yeşilimtrak açık mavi, 2. açık mavi süs taşı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: İlk anlamda 1846 John Ruskin, İng. sanat eleştirmeni.) Fransızca sözcük Latince aqua marina "deniz suyu" deyiminden alıntıdır.

akuavit

Almanca Aquavit "bir tür alkollü içki" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Latince aqua vitae "hayat suyu" deyiminden alıntıdır.

akuple

Fransızca accoupler "çift koşmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *accopulare fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Geç Latince copulare "iki şeyi bağlamak, çift koşmak" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir.

akupunktur

Fransızca ve İngilizce acupuncture "iğnelerle tedavi yöntemi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince acus "iğne, sivri şey" ve Latince punctura "delme" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Latince sözcük Latince pungere "delmek" fiilinden +(t)ura ekiyle türetilmiştir.)

akustik

Fransızca acoustique "sese ilişkin, işitsel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen akoustikós ακουστικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca akoúō ακούω z "işitmek" fiilinden +istik° ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *aḱ-ows-i̯é- "kulak-duymak" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂eḱ- (*aḱ-) ve Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂ṓws (*ṓws) "kulak" sözcüklerinin bileşiğidir.

akut

İngilizce acute "keskin, sivri uçlu, ani (sancı, hastalık)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince acutus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince acuere "sivrilmek, sivri veya keskin olmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *aḱ-u- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂eḱ- (*aḱ-) "keskin, sivri" kökünden türetilmiştir.