akupunktur

aktüer

Fransızca actuaire "sigortacılıkta ihtimal ve risk hesabı uzmanı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen actuary sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince actuarius "zabıt kâtibi" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince actus "edim, eylem" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.

akua+

İtalyanca acqua veya Fransızca aqua+ "[bileşik adlarda] su" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen aqua sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₂ékʷeh₂ (*ákʷā) biçiminden evrilmiştir.

akuamarin

Fransızca ve İngilizce aquamarine "1. yeşilimtrak açık mavi, 2. açık mavi süs taşı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: İlk anlamda 1846 John Ruskin, İng. sanat eleştirmeni.) Fransızca sözcük Latince aqua marina "deniz suyu" deyiminden alıntıdır.

akuavit

Almanca Aquavit "bir tür alkollü içki" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Latince aqua vitae "hayat suyu" deyiminden alıntıdır.

akuple

Fransızca accoupler "çift koşmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *accopulare fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Geç Latince copulare "iki şeyi bağlamak, çift koşmak" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir.

akupunktur
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1965]
Memleketimizin tanınmış aküpünktür doktoru Kayır Doy 21 Ocak 1965 günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur. akupresür [ Milliyet - gazete, 1979]
anestezi, ryodoraku, akupressür, moxa ve elektrik-akupunktur konularını kapsamaktadır

Köken

Fransızca ve İngilizce acupuncture "iğnelerle tedavi yöntemi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince acus "iğne, sivri şey" ve Latince punctura "delme" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Latince sözcük Latince pungere "delmek" fiilinden +(t)ura ekiyle türetilmiştir.)

Daha fazla bilgi için akut, ponksiyon maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

akupresür


27.11.2019
akustik

Fransızca acoustique "sese ilişkin, işitsel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen akoustikós ακουστικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca akoúō ακούω z "işitmek" fiilinden +istik° ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *aḱ-ows-i̯é- "kulak-duymak" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂eḱ- (*aḱ-) ve Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂ṓws (*ṓws) "kulak" sözcüklerinin bileşiğidir.

akut

İngilizce acute "keskin, sivri uçlu, ani (sancı, hastalık)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince acutus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince acuere "sivrilmek, sivri veya keskin olmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *aḱ-u- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂eḱ- (*aḱ-) "keskin, sivri" kökünden türetilmiştir.

akuzatif

Almanca Akkusativ "gramerde ismin nesne hali, [bileşik adlarda] i hali" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Latince aynı anlama gelen accusativus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince accusare "konu etmek, dava etmek" fiilinden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince causa "konu, dava, neden" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

akü

Fransızca accumulateur "1. biriktirici, toplayıcı, 2. elektrik biriktiren cihaz" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca accumuler "biriktirmek" fiilinden türetilmiştir.

akümüle

Fransızca accumuler "birikmek, biriktirmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince aynı anlama gelen accumulare fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince cumulare "toplamak, toplanmak, küme olmak" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince cumulus "küme" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.