alıç

alfabe

Fr alphabet harfler dizisi EYun álpha bḗta άλφα βήτα zYunan alfabesinin ilk iki harfi

alfanümerik

İng alphanumeric(al) alfabenin harfleri ile sayıları içeren

alg

Fr algue yosun Lat alga a.a.

algı

TTü al- +gU

algoritma

Fr algorithme matematikte bir problemi çözmek için uygulanan prosedürler dizisi << EFr algorisme Arap sayılarıyla aritmetik işlem yapma yöntemi [esk.] Ar al-χʷarizmī الخورزمى zİslam matematikçisi Harezmi (9. yy) öz χʷarizm Orta Asya'da bir ülke, Harezm

alıç

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
alūç: barūd [? belki barḳūḳ "kayısı"] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
ālūçe: dağ eriği, kıramuk, uvacık saruce erik, gögem

Fa ālūça آلوچه z [küç.] dağ eriği, cratageus Fa ālū آلو zerik cinsi meyvelerin genel adı +ça3 << OFa alūk a.a. ~? ETü erük a.a.

 erik

Not: Etimolojisi belirsiz olan OFa ālūk, Türkçeden alıntı olabilir. Farsçada /r/ = /l/ istikrarsızlığı tipiktir. Karş. Kürd helûk, herûk (a.a.).

Benzer sözcükler: aluça

Bu maddeye gönderenler: şeftali, zerdali


03.10.2017
alık

<< TTü aluk/alnuk aciz, gafil TTü al- yenmek, galebe etmek +Uk

alın

<< ETü alın başın ön üst kısmı

alın|mak

<< ETü alın- kendine almak ETü al- +In-

alış|mak

<< ETü alış- birlikte almak, alıp vermek ETü al- almak, edinmek +Iş-

ali

Ar ˁāli عالٍ z [#ˁlw fāˁil fa.] yüksek, üstün, yüce Ar ˁalā عَلَا‎ zyüksek idi, yükseldi