alaşım

alaminüt

Fr à la minute dakikalık, çabuk pişirilen yemek Fr à+ minute dakika << Lat minutus a.a. Lat minuere küçültmek, inceltmek +()t°

alamod

Fr à la mode modaya uygun Fr à+ mode moda

alan

<< ETü alaŋ dağlar arasındaki açık ve düz yer, meydan

alarga

İt al largo açıkta, (gemi) sahilden açılmış İt ad+ largo açık, geniş, uzak << Lat largus a.a.

alarm

Fr alarme silaha çağrı [14. yy], her çeşit ikaz sinyali [17. yy] İt all' arme silahlara! İt à+ arma silah

alaşım

"halita, metal karışımı" [ Cumhuriyet - gazete, 1944]
Modern endüstrinin yeni çelikler, yeni alaşimler (halitalar) la yakından alakalı olduğunu söylemeye hacet var mı?

<? YTü *alaş- +Im

 ala

Not: Belki Fr alliage (a.a.) sözcüğünden serbest çağrışım yoluyla, ya da bulaş- fiilinden bir çeşit ikileme mantığıyla. Karş. alaca bulaca.


13.12.2015
alaturka

İt alla turca Türk gibi, Türk usulü öz à+ Turco Türk

alavere dalavere

TTü ala vere

alay

<< OYun alágion αλάγιον zlejyonu oluşturan askeri birliklerin her biri Lat ala 1. kanat, 2. legio'dan küçük askeri birim, alay << ALat *axla koltuk, kürek kemiği

alayiş

Fa ālāyiş آلايش zbulaşma, bulaşıklık, yozlaşma Fa ālūdan, ālāy- آلودن, آلاى zbulaşmak +iş

alaz

≈ TTü yalabız/yalaz alev, parıltı