alan

alakok

Fr à la cocque kabuklu yumurta Fr à+ coque yumurta kabuğu

alamana

İt alamanna [fem.] Alman tarzı, Alman usulü öz Alamanno Alman

alamet

Ar ˁalāma(t) علامة z [#ˁlm faˁāla(t) msd.] işaret, belirti, im, özellikle kıyamet belirtisi

alaminüt

Fr à la minute dakikalık, çabuk pişirilen yemek Fr à+ minute dakika << Lat minutus a.a. Lat minuere küçültmek, inceltmek +()t°

alamod

Fr à la mode modaya uygun Fr à+ mode moda

alan

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
alaŋ yazı [[düz ova]]

<< ETü alaŋ dağlar arasındaki açık ve düz yer, meydan

Not: ETü ara sözcüğünden /r/ > /l/ dönüşümüyle türetilmiş olması ihtimali üzerinde durmaya değer.

Benzer sözcükler: alan çalışması, manyetik alan


22.07.2015
alarga

İt al largo açıkta, (gemi) sahilden açılmış İt ad+ largo açık, geniş, uzak << Lat largus a.a.

alarm

Fr alarme silaha çağrı [14. yy], her çeşit ikaz sinyali [17. yy] İt all' arme silahlara! İt à+ arma silah

alaşım

<? YTü *alaş- +Im

alaturka

İt alla turca Türk gibi, Türk usulü öz à+ Turco Türk

alavere dalavere

TTü ala vere