alaturka

alamod

Fransızca à la mode "modaya uygun" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca mode "moda" sözcüğünden à+ önekiyle türetilmiştir.

alan

Eski Türkçe alaŋ "dağlar arasındaki açık ve düz yer, meydan" sözcüğünden evrilmiştir.

alarga

İtalyanca al largo "açıkta, (gemi) sahilden açılmış" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca largo "açık, geniş, uzak" sözcüğünden ad+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen largus sözcüğünden evrilmiştir.

alarm

Fransızca alarme "silaha çağrı [14. yy], her çeşit ikaz sinyali [17. yy]" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca all' arme "silahlara!" deyiminden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca arma "silah" sözcüğünden à+ önekiyle türetilmiştir.

alaşım

Yeni Türkçe yazılı örneği bulunmayan *alaş- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

alaturka
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Mithat, Karnaval (roman), 1881]
şöyle bir yaşayış bir alaturka āleminde olmayacağını dermiyan ile

Köken

İtalyanca alla turca "Türk gibi, Türk usulü" deyiminden alıntıdır. İtalyanca deyim Turco "Türk" özel adından à+ önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için Türk maddesine bakınız.


01.10.2017
alavere dalavere

Türkiye Türkçesi ala vere sözcüğünden türetilmiştir.

alay

Orta Yunanca alágion αλάγιον z "lejyonu oluşturan askeri birliklerin her biri" sözcüğünden evrilmiştir. Yunanca sözcük Latince ala "1. kanat, 2. legio'dan küçük askeri birim, alay" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arkaik Latince yazılı örneği bulunmayan *axla "koltuk, kürek kemiği" sözcüğünden evrilmiştir.

alayiş

Farsça ālāyiş آلايش z "bulaşma, bulaşıklık, yozlaşma" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ālūdan, ālāy- آلودن, آلاى z "bulaşmak" fiilinden +iş ekiyle türetilmiştir.

alaz

Türkiye Türkçesi yalabız veya yalaz "alev, parıltı" sözcüğü ile eş kökenlidir.

alazalik

Arapça ˁalā ḏāliki عَلَى ذٰلك z "bunun üzerine, bu yüzden" deyiminden alıntıdır.