albüm

albatros

Fransızca albatros "bir tür deniz kuşu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Portekizce alcatraz "balıkçıl kuşu, pelikan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça ġṭs kökünden gelen al-ġaṭṭās الغطّاس z "dalgıç" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

albay

Türkiye Türkçesi alay beyi sözcüğünden türetilmiştir.

albeni

Türkiye Türkçesi al beni sözcüğünden evrilmiştir.

albız

Arapça iblīs إبليس z "şeytan" sözcüğünden alıntıdır.

albinos

Fransızca albinos "doğuştan saçları ak olan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince albus "beyaz" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₂elbʰ- (*albʰ-) biçiminden evrilmiştir.

albüm
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Mithat, , 1900 yılından önce]
Hayır minimini bir alböm içinde sulu boya yapılmış çiçek resimleri

Köken

Fransızca album "boş yapraklardan oluşan kitap, ciltli defter" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince album "beyaz şey, beyaz kâğıt, boş sayfa" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince albus "beyaz" sözcüğünün nötrüdür.

Daha fazla bilgi için albinos maddesine bakınız.


16.06.2015
albümin

Fransızca albumine "yumurta akında bulunan bir protein" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince albumen "ak madde, yumurta akı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince albus "beyaz" sözcüğünden +men ekiyle türetilmiştir.

alçak

Eski Türkçe alçak "uysal, yumuşak, hakir, yavaş" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Oğuzca aşak "dağ dibi, aşağı" sözcüğü ile eş kökenlidir.

alçı

Orta Türkçe alçu "sıva yapımında kullanılan ak toprak, talk" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe aşu "boya yapımında kullanılan kızıl toprak" sözcüğünden evrilmiştir.

aldan|mak

Eski Türkçe alda- "aldatmak, kandırmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +In- ekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe al "hile" sözcüğünden Eski Türkçe +dA- ekiyle türetilmiştir.

aldehit

Fransızca aldéhyde veya İngilizce aldehyde "alkollerden elde edilen bir kimyasal madde sınıfı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Yeni Latince alcool dehydrogenatus "suyu alınmış alkol" deyiminden türetilmiştir.