albız

alaz

Türkiye Türkçesi yalabız veya yalaz "alev, parıltı" sözcüğü ile eş kökenlidir.

alazalik

Arapça ˁalā ḏāliki عَلَى ذٰلك z "bunun üzerine, bu yüzden" deyiminden alıntıdır.

albatros

Fransızca albatros "bir tür deniz kuşu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Portekizce alcatraz "balıkçıl kuşu, pelikan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça ġṭs kökünden gelen al-ġaṭṭās الغطّاس z "dalgıç" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

albay

Türkiye Türkçesi alay beyi sözcüğünden türetilmiştir.

albeni

Türkiye Türkçesi al beni sözcüğünden evrilmiştir.

albız
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

ilbiz [ Darir, Anternâme terc., 1390 yılından önce]
ˁArebler aŋa ġūl-i berr dirlerdi yaˁnī kurı yirüŋ ilbizi dimek olur

Köken

Arapça iblīs إبليس z "şeytan" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için iblis maddesine bakınız.

Ek açıklama

İblis sözcüğünün l/b metatezli biçimidir.


05.09.2017
albinos

Fransızca albinos "doğuştan saçları ak olan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince albus "beyaz" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₂elbʰ- (*albʰ-) biçiminden evrilmiştir.

albüm

Fransızca album "boş yapraklardan oluşan kitap, ciltli defter" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince album "beyaz şey, beyaz kâğıt, boş sayfa" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince albus "beyaz" sözcüğünün nötrüdür.

albümin

Fransızca albumine "yumurta akında bulunan bir protein" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince albumen "ak madde, yumurta akı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince albus "beyaz" sözcüğünden +men ekiyle türetilmiştir.

alçak

Eski Türkçe alçak "uysal, yumuşak, hakir, yavaş" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Oğuzca aşak "dağ dibi, aşağı" sözcüğü ile eş kökenlidir.

alçı

Orta Türkçe alçu "sıva yapımında kullanılan ak toprak, talk" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe aşu "boya yapımında kullanılan kızıl toprak" sözcüğünden evrilmiştir.