aldan|mak

albinos

Fr albinos doğuştan saçları ak olan Lat albus beyaz << HAvr *h₂elbʰ- (*albʰ-) a.a.

albüm

Fr album boş yapraklardan oluşan kitap, ciltli defter Lat album [n.] beyaz şey, beyaz kâğıt, boş sayfa Lat albus beyaz

albümin

Fr albumine yumurta akında bulunan bir protein << Lat albumen ak madde, yumurta akı Lat albus beyaz +men

alçak

<< ETü alçak uysal, yumuşak, hakir, yavaş ≈ ETü-O aşak dağ dibi, aşağı

alçı

<< OTü alçu sıva yapımında kullanılan ak toprak, talk << ETü aşu boya yapımında kullanılan kızıl toprak

aldan|mak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol yaġnı aldādı [[düşmanı hile ile kandırdı]] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
aldandı: uχiḏa [kandırıldı]

ETü alda- aldatmak, kandırmak +In- ETü al hile +dA-

Not: ETü al- fiilinden al- > *alt > alta- derivasyonu düşünülebilir. Karş. Ar aχaḏa "aldı", pass. uχiḏa "aldandı". Buna karşılık Doerfer sf. 2.533, Claus sf. 133, Erdal sf. OTWF II.455.

Benzer sözcükler: aldangıç, aldanık, aldatmak, aldatılmak, aldatmaca


04.10.2017
aldehit

Fr aldéhyde İng aldehyde alkollerden elde edilen bir kimyasal madde sınıfı YLat alcool dehydrogenatus suyu alınmış alkol

aldente

İt al dente «dişe gelir», az pişmiş makarnayı tarif eden bir söz İt à+ dente diş << Lat dens, dent- a.a.

aldır|mak

<< OTü aldur- (≈ ETü altız- yakalatmak, almasına neden olmak ) ETü al- +tUr-

ale+

Ar ˁalā عَلَى z [#ˁlw] üzeri, üst, üzere (edat) Ar ˁalā عَلَا zyüksek idi, üstte idi, yüzdü

alegori

Fr allégorie simgesel anlatı EYun allēgoría αλληγορία zbaşka türlü söyleme, başka şey ima etme § EYun állos άλλος zbaşka (<< HAvr *h₂el- (*al-) öte, başka ) EYun agoreúō αγορεύω zkonuşmak, söylemek +ia