alfabe

aleyhisselam

Ar ˁalayhi's-salām عليهِ السلام z«barış onun üzerine», selam sözü

aleyküm

Ar ˁalaykum عليكم züzerinize, üzerinizde Ar ˁalā üzeri, üstü

aleyna

Ar ˁalaynā علينا zbize, üzerimize Ar ˁalā علي züzeri (edat)

alez

Fr à l'aise 1. rahat, gönlü ferah, 2. yatak çarşafının altına serilen koruyucu örtü Fr aise hareket alanı, ferahlık, rahat << OLat *adiaces çevre, etraf Lat adiacere etrafında olmak, bitişmek

alfa

EYun álpha άλφα zYunan alfabesinin ilk harfi Fen alep 1. sığır, dvar, 2. Fenike alfabesinin ilk harfi ≈ Aram ˀalaph אלף zArami/İbrani alfabesinin ilk harfi

alfabe

[ Kaynakça yok, 1926]
Tedricî Kelime Usuliyle Sevimli Alfabe [kitap adı] [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
6,129 sokağın isimleri alfabe sırasına göre verildiği yazılmakta

Fr alphabet harfler dizisi EYun álpha bḗta άλφα βήτα zYunan alfabesinin ilk iki harfi

 alfa, beta

Benzer sözcükler: alfabetik, alfabetize, alfabetizm

Bu maddeye gönderenler: alfanümerik, analfabetizm


29.07.2015
alfanümerik

İng alphanumeric(al) alfabenin harfleri ile sayıları içeren

alg

Fr algue yosun Lat alga a.a.

algı

TTü al- +gU

algoritma

Fr algorithme matematikte bir problemi çözmek için uygulanan prosedürler dizisi << EFr algorisme Arap sayılarıyla aritmetik işlem yapma yöntemi [esk.] Ar al-χʷarizmī الخورزمى zİslam matematikçisi Harezmi (9. yy) öz χʷarizm Orta Asya'da bir ülke, Harezm

alıç

Fa ālūça آلوچه z [küç.] dağ eriği, cratageus Fa ālū آلو zerik cinsi meyvelerin genel adı +ça3 << OFa alūk a.a. ~? ETü erük a.a.