ali ayçil

alık

Türkiye Türkçesi aluk veya alnuk "aciz, gafil" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi al- "yenmek, galebe etmek" sözcüğünden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

alın

Eski Türkçe alın "başın ön üst kısmı" sözcüğünden evrilmiştir.

alın|mak

Eski Türkçe alın- "kendine almak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe al- fiilinden Eski Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir.

alış|mak

Eski Türkçe alış- "birlikte almak, alıp vermek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe al- "almak, edinmek" fiilinden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

ali

Arapça ˁlw kökünden gelen ˁāli عالٍ z "yüksek, üstün, yüce" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁalā عَلَا‎ z "yüksek idi, yükseldi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

alias

İngilizce alias "1. namı diğer, takma isim, 2. dijitalize edilmiş görüntü veya sesin aslından farklı görünmesi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince alias "başka türlü (zarf)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince alius "başka (sıfat)" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *al-1 "öte, başka" biçiminden evrilmiştir.

alibi

İngilizce alibi "suç zanlısının suç yerinde olmadığına dair kanıt" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince alibi "başka yerde" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince alius "başka, diğer" sözcüğünden türetilmiştir.

alicenap

Arapça ˁāli عالٍ z "yüksek" ve Arapça canāb جَناب z "kat, nezd, hazret" sözcüklerinin bileşiğidir.

alicengiz

Arapça āl آل z "aile, sülale" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Arapça sözcük Arapça āla آل z "döndü, geri geldi" fiilinden türetilmiştir. )

alil

Arapça ˁll kökünden gelen ˁalīl عليل z "arızalı, hasta" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁalla عَلَّ z "bozuldu, kusurlu idi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

alim

Arapça ˁlm kökünden gelen ˁālim عالِم z "ilim sahibi, bilen, bilgin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁalama عَلَمَ z "bildi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.