alt

alotropi

Fr allotropie aynı kimyasal bileşime sahip maddenin farklı hallerde bulunması (İlk kullanım: Jöns Jakob Berzelius, İsv. kimyacı (1779-1848).) EYun *allotropía αλλοτροπία z § EYun állos άλλος zbaşka EYun trepō τρεπω, τροπ- zdönmek

alp

<< ETü alp cesur, yiğit ETü al- alt etmek, yenmek +Ip

alpaka1

İsp alpaca Güney Amerika'ya özgü bir memeli hayvan, bu hayvanın yünü Quechua alpako a.a. Quechua pako kızıl kahverengi

alpaka2

YLat alpax, alpac- bir alüminyum alaşımı, fakfon § YLat aluminium Lat pax, pac- barış

alpinizm

Fr alpinisme dağcılık sporu Fr alpin Alp dağlarına ait +ism° öz Alpes Alp dağları << öz (Lat) Alpēs a.a.

alt

ETü: [ Uygurca metinler, <1000]
sögüt altın iltü bardı [ağaç altına götürdü] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
altın: ḥarf wa maˁnahu taḥt ["alt" anlamında bir edat] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
[[Arapça 'taḥta' karşılığı olan Türkçe sözcüğün aslı alt olup 'taḥtaka' için altında, 'taḥtakum' altıŋızda denir.]]

(≈ ETü altın aşağıda (zarf) ) ETü alta- elde etmek, yenmek, alt etmek <? ETü al +tA-

Not: ETü altın zarfından veya onun kökü olan alta- fiilinden OTü yapıca muğlak bir yöntemle ad üretilmiştir. Yalın halde 13. yy'dan önce görülmez.

Benzer sözcükler: alt alta üst üste, alt etmek, alt tarafı, altı üstü, altlı üstlü, altlık, altmetin, altüst, altyapı, altyazı, bilinçaltı, denizaltı, kubbealtı, yeraltı

Bu maddeye gönderenler: kahvaltı


24.03.2019
altar

İng altar sunak, üzerinde kurban kesilen yüksek masa Lat altare «yüksek yer», a.a. Lat altus yüksek +ari°

alternatif

Fr alternatif İng alternative 1. sırayla değişen, 2. seçenek, almaşık Lat alternare [den.] sırayla değişmek, biri öbürü olmak +(t)iv° Lat alter, alternus öbür, öteki, başka << HAvr *h₂él-tero-s (*ál-tero-s) [kıy.] a.a. HAvr *h₂el- (*al-) öte, başka

alternatör

Fr alternateur alternatif akım üreten cihaz Fr alterner +(t)or

altes

Fr altesse prens rütbesindeki kişilere hitap şekli İt altezza yükseklik, yücelik İt alto yüksek

altı

<< ETü altı 6