alternatif

alpaka1

İspanyolca alpaca "Güney Amerika'ya özgü bir memeli hayvan, bu hayvanın yünü" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük Quechua (İnka) dilinde aynı anlama gelen alpako sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Quechua (İnka) dilinde pako "kızıl kahverengi" sözcüğünden türetilmiştir.

alpaka2

Yeni Latince alpax, alpac- "bir alüminyum alaşımı, fakfon" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Yeni Latince aluminium ve Latince pax, pac- "barış" sözcüklerinin bileşiğidir.

alpinizm

Fransızca alpinisme "dağcılık sporu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca alpin "Alp dağlarına ait" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Alpes "Alp dağları" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük öz (Lat) aynı anlama gelen Alpēs özel adından evrilmiştir.

alt

(NOT: Eski Türkçe altın "aşağıda (zarf)" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe alta- "elde etmek, yenmek, alt etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe al sözcüğünden Eski Türkçe +tA- ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

altar

İngilizce altar "sunak, üzerinde kurban kesilen yüksek masa" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince altare "«yüksek yer», sunak, üzerinde kurban kesilen yüksek masa" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince altus "yüksek" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.

alternatif
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"dalgalı elektrik akımı" [ Cumhuriyet - gazete, 1931]
mütekatti (alternatif) cereyanlı elektrik motörlerinin bobinaj işlerine vakıf "seçenek" [ Milliyet - gazete, 1962]
İnönü olmazsa veya çekilirse bunun alternatifi askeri darbedir

Köken

Fransızca alternatif veya İngilizce alternative "1. sırayla değişen, 2. seçenek, almaşık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince alternare "sırayla değişmek, biri öbürü olmak" fiilinden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince alter, alternus "öbür, öteki, başka" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₂él-tero-s (*ál-tero-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂el- (*al-) "öte, başka" sözcüğünün kıyas halidir.

Daha fazla bilgi için alias maddesine bakınız.

Ek açıklama

Hintavrupa Anadilinde *alter- kökünden İng other "öbür, öteki", Fransızca outre "öte".

Benzer sözcükler

alternasyon


29.09.2017
alternatör

Fransızca alternateur "alternatif akım üreten cihaz" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca alterner fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

altes

Fransızca altesse "prens rütbesindeki kişilere hitap şekli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca altezza "yükseklik, yücelik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca alto "yüksek" sözcüğünden türetilmiştir.

altı

Eski Türkçe altı "6" sözcüğünden evrilmiştir.

altın

Eski Türkçe aynı anlama gelen altūn sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen altan sözcüğü ile eş kökenlidir.

altimetre

Fransızca altimètre "yükseklik ölçme cihazı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince altus "yüksek" ve Eski Yunanca métron μέτρον z "ölçü" sözcüklerinin bileşiğidir.