amak

am

Oğuzca am "kadın cinsel organı" sözcüğünden evrilmiştir.

ama

Arapça ammā أمّا z "gelgelelim, maamafih (bağlaç)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça am أم z "fakat" sözcüğünden türetilmiştir.

âmâ

Arapça ˁmy kökünden gelen aˁmāˀ أعماء z "kör, gözleri görmeyen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁamā عما z "kör idi, karanlık idi" fiilinin afˁal vezninde sıfatıdır.

amaç

Eski Türkçe amac "1. saban demiri, 2. ok hedefi, nişangâh" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Farsça āmāc "a.a. (her iki anlamda)" sözcüğü ile eş kökenlidir.

amade

Farsça āmāde آماده z "gelmiş, hazır" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça āmadan, āmāy- آمدن, آماى z "gelmek, varmak, olmak, hazır olmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Orta Farsça āmatan "gelmek" fiilinden evrilmiştir.

amak
Köken

Arapça mAḳ kökünden gelen āmāḳ آماق z "pınarlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˀumḳ أُمْق z "gözün iç köşesi, göz pınarı" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.


20.08.2015
amal

Arapça ˁml kökünden gelen aˁmāl "ameller, yapılan işler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁamal أعمال z "iş" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

amalgam

Fransızca amalgame veya İngilizce amalgam "alaşım, özellikle civa alaşımı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince amalgama "simyada civa alaşımı" sözcüğünden alıntıdır. Geç Latince sözcük Arapça al-malġam الملغم z "alaşım, bulamaç, krem" sözcüğünden alıntıdır.

aman

Arapça Amn kökünden gelen amān أمان z "güvenlik, güvence" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça amana أمن z "güvendi, inandı, emin idi" fiilinin faˁāl vezninde türevidir.

amatör

Fransızca amateur "1. seven, meraklı, 2. bir işi zevk için yapan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince amator "seven" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince amare "sevmek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂em- (*am-) "sevmek" biçiminden evrilmiştir.

amazon

Fransızca amazone "1. Yunan efsanesinde savaşçı kadınlar kavmi, 2. erkeksi veya savaşçı kadın" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca amazōn αμαζων z "savaşçı kadınlar kavmi" sözcüğünden alıntıdır.