ambar

aman

Arapça Amn kökünden gelen amān أمان z "güvenlik, güvence" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça amana أمن z "güvendi, inandı, emin idi" fiilinin faˁāl vezninde türevidir.

amatör

Fransızca amateur "1. seven, meraklı, 2. bir işi zevk için yapan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince amator "seven" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince amare "sevmek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂em- (*am-) "sevmek" biçiminden evrilmiştir.

amazon

Fransızca amazone "1. Yunan efsanesinde savaşçı kadınlar kavmi, 2. erkeksi veya savaşçı kadın" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca amazōn αμαζων z "savaşçı kadınlar kavmi" sözcüğünden alıntıdır.

ambalaj

Fransızca emballage "paketleme, paket" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca emballer "paketlemek" fiilinden +age ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca balle "balya, top" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

ambale

Fransızca embalé "altüst olmuş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca s'embaler "(at) gemi azıya almak, (duygu) altüst olmak, sersemlemek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Latince ballare fiilinden in+1 önekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

ambar
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
kīler ü çārtāk ü ambārlar dolar

Köken

Farsça anbār أنبار z "depo, mağaza" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen hanbārag sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Sanskritçe sambhāra "bir araya getirme, birikim, erzak, kumanya" sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sem- "bir, beraber, birlikte" ve Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰer-¹ "taşımak, getirmek" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için hem, +ber maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

kırkambar


14.11.2019
ambargo

Fransızca embargo "bir limana giriş çıkışı engelleme, abluka" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca embargar "etrafını çevirmek, barikat dikmek" fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen inbarricare fiilinden türetilmiştir. Geç Latince fiil Geç Latince barra "engel, barikat, bariyer" sözcüğünden türetilmiştir.

amber

Arapça ˁnbr kökünden gelen ˁanbar عنبر z "bir tür balinanın midesinden çıkarılan güzel kokulu madde, her çeşit güzel koku" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen ambar sözcüğü ile eş kökenlidir.

amberbu

Farsça ˁanbarbūy عنبربوى z "güzel kokulu bir çiçek" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça ˁanbar عنبر z ve Farsça būy بوى z "koku" sözcüklerinin bileşiğidir.

ambi+

Latince ambi "bir şeyin her iki yanında veya etrafında olmayı bildiren edat ve fiil öneki" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂m̥bʰi (*am̥bʰi) "iki taraf, çevre" biçiminden evrilmiştir.

ambivalans

Fransızca ve İngilizce ambivalence "kararsızlık, iki nitelik arasında gidip gelme hali" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca Ambivalenz "«iki değerlilik», kararsızlık, iki nitelik arasında gidip gelme hali" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1910 Bleuler, Alm. psikolog.) Bu sözcük Latince valentia "kadir olma, değeri olma" sözcüğünden ambi+ önekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince valere "kadir olmak" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir.