anüs

antropoit

Fr anthropoïde İng anthropoid insansı

antropoloji

Fr anthropologie İng anthropology insanbilim

antrparantez

Fr entre parenthèses parantez arası Fr parenthèses parantezler § Fr entre içi, arası (edat)

anturaj

Fr/İng entourage maiyet, çevre Fr entourer çevresini sarmak +age Fr in+1 tour çevre, halka

anut

Ar ˁanūd عنود z [#ˁnd faˁūl sf.] yanlışta ısrar eden, inatçı Ar ˁanada عند zısrar ve inat etti

anüs

[ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
anus: Sindirim kanalının sonu olan kalın bağırsağın çıkış deliği. anal [ Özön, Türkçe-Yabancı Kelimeler Sözlüğü, 1961]
anal: Anüs ile ilgili.

YLat anus makat Lat anus/annus halka, yüzük << HAvr *h₁eh₂no-s (*āno-s) halka

Not: Karş. Fr anneau "yüzük" < Lat annellus "yüzükçük".

Benzer sözcükler: anal

Bu maddeye gönderenler: bienal (milenyum)


15.02.2020
anyon

YLat anion «yukarı doğru» giden iyon (İlk kullanım: 1834 Michael Faraday, İng. fizikçi.) EYun ana+ iōn ιών zgiden

anzarot

Ar ˁanzarūt عنزروت z Fa anzarūt أنزروت zilaç ve baharat olarak kullanılan bir sakız, trifolium odoratum

aort

Fr aorte ana atardamar EYun aortḗ αορτή z [fem.] 1. yukarı çıkan, 2. a.a. (İlk kullanım: Bugünkü anlamda Aristoteles (MÖ 384-322).) EYun aeírō αείρω, αερ- zkaldırmak, yukarı çıkarmak +t° << HAvr *h₂wer- ¹ (*awer-) kaldırmak

apandisit

Fr appendicite kör bağırsak iltihabı Fr appendice 1. eklenti, zeyl, 2. kör bağırsak +itis Lat appendix sarkan şey, kuyruk Lat appendere ucundan sarkıtmak, ekli olmak Lat ad+ pendēre sarkıtmak

apar|mak

<< ETü alıp bar- alıp gitmek