anı

Anglikan

İng Anglican İngiliz ulusal kilisesine mensup Lat Anglus Anglosakson, İngiliz Ger Engle/Aengle Angl kavmine mensup

angora

İng angora 1. Ankara kenti, 2. tiftik keçisi, tiftik yünü TTü Anġara Ankara EYun Ánkyra άνκυρα za.a.

angst

Alm Angst daralma, sıkıntı Lat angustia a.a. Lat angustus [pp.] dar, sıkışık Lat angere daraltmak +()t°

angut

<<? ETü aŋġıt ördeğe benzer bir kuş, anas casarca veya anas nigra

anha minha

§ Ar ˁanhā عنها zona Ar minhā منها zondan

anı

YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
anı = Hatıra

TTü an- +I(g)

 an-


02.09.2014
anımsa|mak

TTü an- +ImsA-

anır|mak

<< ETü aŋra-/aŋıla- (eşek, aslan) haykırmak ETü *an/*ağ +kIr-

anıt

TTü an- +Ut

anız

<< ETü aŋız ekin biçildikten sonra tarlada kalan saplar

ani

Ar ān آن zen kısa süre