anır|mak

angst

Alm Angst daralma, sıkıntı Lat angustia a.a. Lat angustus [pp.] dar, sıkışık Lat angere daraltmak +()t°

angut

<< ETü aŋġıt ördeğe benzer bir kuş, anas casarca veya anas nigra ≈ Moğ anggir ördek

anha minha

§ Ar ˁanhā عنها zona Ar minhā منها zondan

anı

TTü an- +I(g)

anımsa|mak

TTü an- +ImsA-

anır|mak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
eşgek aŋıladı [eşek anırdı] TTü: [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
aŋradı bu ˁālem içre hemçü şīr [aslan gibi kükredi] TTü: [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
eşek gibi segāh maḳāmıŋda aŋırdıkları zamān gūyā Deccal'in eşeği aŋırır

<< ETü aŋra-/aŋıla- (eşek, aslan) haykırmak ETü *an/*ağ +kIr-

 ağız1

Not: Kaşgarî'nin kaydettiği aŋıla- biçimi muhtemelen *aŋırla- veya *aŋra- olarak okunmalıdır. • ETü ağız, keŋiz, boğuz, kögüz ve bağır, bögür sözcükleri onomatope kökenli olup ses bildiren fiiller üretirler. Karş. geğir-, kükre-, bağır-, böğür-.

Benzer sözcükler: anırgan, anırtmak, anırtı


15.11.2019
anıt

TTü an- +Ut

anız

<< ETü aŋız ekin biçildikten sonra tarlada kalan saplar

ani

Ar ān آن zen kısa süre

anilin

Alm Anilin bir tür kimyasal boya (İlk kullanım: 1841 C.J.Fritzsche, Alm. kimyacı.) Alm Anil çivit bitkisi ve boyası +in° Port anil a.a. Ar an-nīl النيل za.a. Sans nīla नील z1. koyu renk, özellikle koyu mavi, 2. çivit bitkisi ve boyası

animasyon

Fr/İng animation canlandırma Lat animatio a.a. Lat animare [den.] canlandırmak, hayat vermek +(t)ion Lat anima nefes, ruh, can << HAvr *h₂enh₁-mo-s (*ane-mo-s) nefes, rüzgâr