anıt

angut

<< ETü aŋġıt ördeğe benzer bir kuş, anas casarca veya anas nigra ≈ Moğ anggir ördek

anha minha

§ Ar ˁanhā عنها zona Ar minhā منها zondan

anı

TTü an- +I(g)

anımsa|mak

TTü an- +ImsA-

anır|mak

<< ETü aŋra-/aŋıla- (eşek, aslan) haykırmak ETü *an/*ağ +kIr-

anıt

YTü: "abide" [ Cumhuriyet - gazete, 1935]
Kurultay önünde yükseltilen anıt herkese sanki Türk esatirinden hayaletler ve hakikatler gösteriyordu.

TTü an- +Ut

 an-

Not: Fr monument "abide" < Lat monere "anımsatmak" karşılığı olarak türetilmiştir.

Benzer sözcükler: anıtsal


10.12.2015
anız

<< ETü aŋız ekin biçildikten sonra tarlada kalan saplar

ani

Ar ān آن zen kısa süre

anilin

Alm Anilin bir tür kimyasal boya (İlk kullanım: 1841 C.J.Fritzsche, Alm. kimyacı.) Alm Anil çivit bitkisi ve boyası +in° Port anil a.a. Ar an-nīl النيل za.a. Sans nīla नील z1. koyu renk, özellikle koyu mavi, 2. çivit bitkisi ve boyası

animasyon

Fr/İng animation canlandırma Lat animatio a.a. Lat animare [den.] canlandırmak, hayat vermek +(t)ion Lat anima nefes, ruh, can << HAvr *h₂enh₁-mo-s (*ane-mo-s) nefes, rüzgâr

animizm

Fr animisme cansız varlıklara ruh atfeden inanış, ruhçuluk İng animism a.a. (İlk kullanım: 1866 Sir Edward B. Taylor, İng. tarihçi.) Lat anima nefes, ruh +ism°