an|mak

ampüte

Fr amputer budamak, kol ve bacak kesmek Lat amputare budamak Lat ambi+ putare 1. budamak, biçmek, 2. saymak, sanmak, düşünmek << HAvr *pu-tó-s kesik HAvr *pewH- (*pew-) biçmek, bıçak vurmak

amq

TTü amına koyim

amut

Ar ˁamūd عَمُود z [#ˁmd faˁūl im.] direk, sütun, dikilitaş (≈ Ar ˁamada عَمَدَ zdikti, ayağa kaldırdı ) Aram ˁammūd עַמּוד zdirek, sütun Aram ˁamad עַמַד zdurmak

amyant

Fr amiante ateşten etkilenmeyen bir mineral EYun amiántos αμιάντος z«lekesiz, lekelenmez», a.a. EYun a(n)+ miaínō μιαίνω zlekelemek

an

Ar ān آن z [#Awn] şimdiki zaman, geçmişle gelecek arasındaki süre

an|mak

OTü: [ Edib Ahmed, Atebet-ül Hakayık, <1250?]
munı keḏ aŋa [bunu iyi hatırla] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
aŋdı اكدى: ḍaḳara [hatırladı] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
aŋmak اكمق: yad et., zikr et., χātırine getürmek

<< OTü aŋ- hatırlamak, aklına getirmek ≈? ETü ayıraç, ayrım

 anla-

Not: Oğuz ve Kıpçak dil alanlarında 13. yy'dan önce ortaya çıkan bu fiilin, ETü aŋla- fiiliyle yapısal ilişkisi muğlaktır.

Benzer sözcükler: andaç, andırmak, anılmak, anıştırmak, ansımak

Bu maddeye gönderenler: andıç, anı, anımsa-, anıt, ant (antlaş-)


11.10.2017
ana

<< ETü ana anne çoc na-na

anabolik

İng anabolic metabolik sürecin yükselen evresi, besinleri karmaşık organik bileşimlere dönüştürme süreci EYun anabolḗ αναβολή zyukarı-atma +ik° EYun ana+ bállō βάλλω zatmak

anaç

<< ETü anaç anacık ETü ana +Iç

Anadolu

OYun Anatolía ανατολία z«Doğu vilayeti», merkezi Amorion/Emirdağ olan büyük vilayet EYun anatolḗ ανατολή zdoğuş, özellikle güneşin doğuşu; doğu EYun anatéllō ανατέλλω zdoğmak, çıkmak EYun ana+ téllō, tol- τέλλω, τολ- zkalkmak, kaldırmak (<< HAvr *kʷel- a.a. )

anadut

Yun anadótion αναδότιον zkaldıraç, ot kaldırma çatalı, yaba Yun anadínō αναδίνω zyukarı vermek, kaldırmak +ion